Last ned PDF (1.3 MB)

2016-rapporten er svar på oppdrag om styringsparametere i tildelingsbrev for 2016;
«Identifisert og analysert utviklingstrekk og endringer som skjer i sektoren, blant annet knyttet til utvikling av ny teknologi, ny kunnskap, nye faglige metoder, kompetanse/bemanning og utvikling av organisatoriske og fysiske rammer.»

Rapporten prøver vi å belyse noen trender i forhold til sentrale temaer som brukermedvirkning, ledelse og kunnskapsbasert praksis. I tillegg har årets rapport et spesielt fokus på tjenester i hjemmet.

Kunnskapsgrunnlaget som er brukt i rapporten er basert på statistikk om kommunale helse- og omsorgstjenester fra IPLOS-registeret og KOSTRA, forskningsbaserte enkeltstudier, tilsynsrapporter, rapporter fra evaluering av nasjonale planer og erfaring med utviklingsprogram i tjenestene. I tillegg tilbakemeldinger fra fylkesmennene og forskningsmiljøer knyttet til omsorgstjenestene.

Fant du det du lette etter?​