​Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus har på oppdrag fra Helsedirektoratet skrevet en rapport om aldring, mestringsbetingelser og livskvalitet.

Rapporten forteller at de fleste eldre mennesker i Norge har høy livskvalitet, gode relasjoner til sine nærmeste og stort sett er fornøyde med livet.

Samtidig pekes det på noen utfordringer, som fysisk miljø og levekårsforskjeller, følelsen av tap av kontroll og manglende mestring. Mestringsbetingelsene ligger i skjæringen mellom individets kompetanse og ressurser og krav og muligheter i omgivelsene. 

Dette er kunnskap som er nyttig når vi skal integrere psykisk helse og livskvalitet i folkehelsearbeidet og som har relevans i arbeidet med å skape aldersvennlige samfunn.

Fant du det du lette etter?​