Last ned PDF (1.5 MB)

25.4.17. Årsrapport 2016 er oppdatert

Det er avdekket en feil i beregning av liggetid ved produksjon av somatikkdata. Feilen oppsto for 1., 2. tertial samt årsdata 2016 og påvirket alle helseforetak og tall i kuben. Liggetid tok i utgangspunkt i pasientens første utskrivningsklarDato, dvs at antall dager mellom pasienten var meldt utskrivningsklar til pasienten ble utskrevet ikke var inkludert i variabelen liggetid.

Somatikkproduksjonen er nå endret:

  • Liggetid beregnes som differansen mellom sykehusoppholdets utdatoTid på siste underliggende episode minus innDatoTid på første underliggende episode.
  • Dersom utdato/tid mangler eller fører til en liggetid <0 så blir denne erstattet med inndato/tid.
  • Dersom episoden er rapportert som en kontakt eller omsorgsnivå er 2 dagbehandling eller 3 poliklinikk bør pasienten være ferdig behandlet senest dagen etter oppmøte. Dersom utdato/tid mangler eller fører til en liggetid >1 dag så blir denne erstattet med inndato/tid.

Tertialnotat

Last ned notat for 1. og 2. tertial (ZIP)

Fant du det du lette etter?​