Publikasjoner

 

 

Kvalitetsbasert finansieringhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/kvalitetsbasert-finansieringKvalitetsbasert finansiering17.01.2018 23:00:00RegelverkFinansieringsordningerhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1422/Regelverk%20kvalitetsbasert%20finansiering%202018%20IS-2688.pdf
Rammeverk for nasjonalt kvalitetsindikatorsystem for helse- og omsorgstjenestenhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/rammeverk-for-nasjonalt-kvalitetsindikatorsystem-for-helse-og-omsorgstjenestenRammeverk for nasjonalt kvalitetsindikatorsystem for helse- og omsorgstjenesten14.01.2018 23:00:00RapporterKvalitetsindikatorerhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1421/Rammeverk for nasjonalt kvalitetsindikatorsystem for helse- og omsorgstjenesten.pdf
Status for Fritt behandlingsvalghttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/status-for-fritt-behandlingsvalgStatus for Fritt behandlingsvalg26.12.2017 23:00:00Rapporterhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1419/status-for-fritt-behandlingsvalg-desember-2017.pdf
Pasient- og brukerrettighetsloven med kommentarerhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/pasient-og-brukerrettighetsloven-med-kommentarerPasient- og brukerrettighetsloven med kommentarer20.12.2017 23:00:00RundskrivLoverhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/945/IS- 8 2015 Rundskrivpasientogbrukerrettighetsloven.pdf
Årsrapport 2016 for Omsorgsplan 2020https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/arsrapport-2016-for-omsorgsplan-2020Årsrapport 2016 for Omsorgsplan 202020.12.2017 23:00:00Rapporterhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1417/aarsrapport-2016-omsorgsplan-2020.pdf
Innsatsstyrt finansiering – Regelverkhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/innsatsstyrt-finansiering-regelverkInnsatsstyrt finansiering – Regelverk18.12.2017 23:00:00RegelverkInnsatsstyrt finansiering (ISF) og DRG-systemethttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1416/ISF regelverket 2018 IS-2689.pdf
Informasjon om IPLOS-registerethttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/informasjon-om-iplos-registeretInformasjon om IPLOS-registeret17.12.2017 23:00:00Brosjyrer, plakater og opplæringsmateriellIPLOS-registerethttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/8/Informasjon om IPLOS-registeret IS-1441 Bokmål.pdf
Videreutdanning for sykepleiere – Hvordan sikre at behovet for avansert breddekompetanse blir ivaretatt i fremtiden?https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/videreutdanning-for-sykepleiere-hvordan-sikre-at-behovet-for-avansert-breddekompetanse-blir-ivaretatt-i-fremtidenVidereutdanning for sykepleiere – Hvordan sikre at behovet for avansert breddekompetanse blir ivaretatt i fremtiden?17.12.2017 23:00:00Rapporterhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1415/Videreutdanning%20for%20sykepleiere%20rapport.pdf
Utviklingen i norsk kostholdhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/utviklingen-i-norsk-kostholdUtviklingen i norsk kosthold05.12.2017 23:00:00RapporterKosthold og ernæringhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1414/Utviklingen-i-norsk-kosthold-2017-IS-2680.pdf
Turnus for leger – Statusrapporter for søknadsrunderhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/turnus-for-leger-statusrapporter-for-soknadsrunderTurnus for leger – Statusrapporter for søknadsrunder03.12.2017 23:00:00RapporterAutorisasjon, utdanning og godkjenninghttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1413/statusrapport-soknadsrunde-vaaren-2017.pdf
Leger i kommune- og spesialisthelsetjenestenhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/leger-i-kommune-og-spesialisthelsetjenestenLeger i kommune- og spesialisthelsetjenesten30.11.2017 23:00:00Rapporterhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1412/leger-i-kommune-ogspesialisthelsetjenesten-rapport-2017.pdf
Internasjonalt arbeid i Helsedirektoratethttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/internasjonalt-arbeid-i-helsedirektoratetInternasjonalt arbeid i Helsedirektoratet30.11.2017 23:00:00RapporterOm osshttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1411/arsrapport-internasjonalt-arbeid-helsedirektoratet-2016.pdf
Bærekraftig kosthold - vurdering av de norske kostrådene i et bærekraftperspektivhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/berekraftig-kosthold-vurdering-av-de-norske-kostradene-i-et-berekraftperspektivBærekraftig kosthold - vurdering av de norske kostrådene i et bærekraftperspektiv27.11.2017 23:00:00RapporterKosthold og ernæringhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1410/Bærekraftig%20kosthold%20-%20vurdering%20av%20de%20norske%20kostrådene%20i%20et%20bærekraftperspektiv%20IS-2678.pdf
Transfusjonsstatistikkhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/transfusjonsstatistikkTransfusjonsstatistikk20.11.2017 23:00:00RapporterTransfusjonsmedisinhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1408/Transfusjonsstatistikk%202016.pdf
Kartlegging av vold mot helsepersonell og medpasienterhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/kartlegging-av-vold-mot-helsepersonell-og-medpasienterKartlegging av vold mot helsepersonell og medpasienter15.11.2017 23:00:00Rapporterhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1405/Kartlegging-av-vold-mot-helsepersonell-og-medpasienter-IS-2681.pdf
Utredning av en bindende bemanningsnorm i helsestasjons- og skolehelsetjenestenhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/utredning-av-en-bindende-bemanningsnorm-i-helsestasjons-og-skolehelsetjenestenUtredning av en bindende bemanningsnorm i helsestasjons- og skolehelsetjenesten14.11.2017 23:00:00RapporterHelsestasjon og skolehelsetjenestehttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1406/Rapport%20IS%20-%202677%20%20Utredning%20av%20en%20bindende%20bemanningsnorm%20i%20helsestasjons-%20og%20skolehelsetjenesten.pdf
Nøkkelhullet - matboks for eplehttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/nokkelhullet-matboks-for-epleNøkkelhullet - matboks for eple09.11.2017 23:00:00http://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1404/Epleboks_3.jpg
Selvmord og selvmordsforsøk under innleggelsehttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/selvmord-og-selvmordsforsok-under-innleggelseSelvmord og selvmordsforsøk under innleggelse08.11.2017 23:00:00LæringsnotatPsykisk helsevernhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1403/Selvmord-og-selvmordsforsøk-under-innleggelse.pdf
Norsk kodeverk for uønskede pasienthendelserhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/norsk-kodeverk-for-uonskede-pasienthendelserNorsk kodeverk for uønskede pasienthendelser22.10.2017 22:00:00Rapporterhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1402/Norsk%20kodeverk%20for%20uønskede%20pasienthendelser.pdf
Helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel – Årsrapporterhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/helse-og-omsorgstjenester-til-innsatte-i-fengsel-arsrapporterHelse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel – Årsrapporter17.10.2017 22:00:00RapporterFengselshelsehttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1221/Årsrapport%202015.pdf