Publikasjoner

 

 

Helhet og sammenheng - Utvikling og variasjon i bruk av helse- og omsorgstjenester blant pasienter med behov for helhetlige tjenesterhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/helhet-og-sammenheng-utvikling-og-variasjon-i-bruk-av-helse-og-omsorgstjenester-blant-pasienter-med-behov-for-helhetlige-tjenesterHelhet og sammenheng - Utvikling og variasjon i bruk av helse- og omsorgstjenester blant pasienter med behov for helhetlige tjenester14.01.2019 23:00:00Rapporterhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1493/Helhet og sammenheng.pdf
Kunnskapsgrunnlag - Helsepersonell med utdanning frå utlandethttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/kunnskapsgrunnlag-helsepersonell-med-utdanning-fra-utlandetKunnskapsgrunnlag - Helsepersonell med utdanning frå utlandet19.12.2018 23:00:00Rapporterhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1491/IS-2792_Rapport NHSP 2020-2023 - Kunnskapsgrunnlag til underprosjektet Helsepersonell med utdanning fra utlandet.pdf
Innsatsstyrt finansiering – Regelverkhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/innsatsstyrt-finansiering-regelverkInnsatsstyrt finansiering – Regelverk17.12.2018 23:00:00RegelverkInnsatsstyrt finansiering (ISF) og DRG-systemethttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1490/ISF-regelverket 2019 IS-2791.pdf
Leger i kommune- og spesialisthelsetjenestenhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/leger-i-kommune-og-spesialisthelsetjenestenLeger i kommune- og spesialisthelsetjenesten16.12.2018 23:00:00Rapporterhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1489/Leger i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Rapport 2018.pdf
Lokalt rusmiddelforebyggende arbeid i et folkehelseperspektivhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/lokalt-rusmiddelforebyggende-arbeid-i-et-folkehelseperspektivLokalt rusmiddelforebyggende arbeid i et folkehelseperspektiv10.12.2018 23:00:00RapporterFolkehelsearbeid i kommunenhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1486/Lokalt rusmiddelforebyggende arbeid i et folkehelseperspektiv IS-2784.pdf
Konseptualisering av rusmiddelforebygging i et folkehelseperspektivhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/konseptualisering-av-rusmiddelforebygging-i-et-folkehelseperspektivKonseptualisering av rusmiddelforebygging i et folkehelseperspektiv10.12.2018 23:00:00RapporterFolkehelsehttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1487/Konseptualisering av rusmiddelforebygging i et folkehelseperspektiv IS-2785.pdf
Spesialistutdanning av tannleger som en integrert samarbeidsmodellhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/spesialistutdanning-av-tannleger-som-en-integrert-samarbeidsmodellSpesialistutdanning av tannleger som en integrert samarbeidsmodell09.12.2018 23:00:00Rapporterhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1484/IS-2758 Rapport Spesialistutdanning av tannleger som en integrert samarbeidsmodell.pdf
Bra mat i barnehagen – Råd, tips og oppskrifterhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/bra-mat-i-barnehagen-rad-tips-og-oppskrifterBra mat i barnehagen – Råd, tips og oppskrifter03.12.2018 23:00:00Brosjyrer, plakater og opplæringsmateriellKosthold og ernæringhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1480/IS-2741BM Bra mat barnehage oppskrifter.pdf
Riktig dobbeltkontroll kan redusere antall legemiddelfeilhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/riktig-dobbeltkontroll-kan-redusere-antall-legemiddelfeilRiktig dobbeltkontroll kan redusere antall legemiddelfeil27.11.2018 23:00:00Læringsnotathttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1478/Læringsnotat_Dobbeltkontroll_legemidler.pdf
Utviklingen i norsk kostholdhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/utviklingen-i-norsk-kostholdUtviklingen i norsk kosthold26.11.2018 23:00:00RapporterKosthold og ernæringhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1479/Utviklingen-i-norsk-kosthold-2018-IS-2759.pdf
Status for Fritt behandlingsvalghttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/status-for-fritt-behandlingsvalgStatus for Fritt behandlingsvalg05.11.2018 23:00:00Rapporterhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1474/Følge med notat Fritt behandlingsvalg per 2. tertial 2018.pdf
Vitamin D i Norge: Behov for tiltak for å sikre god vitamin D-status?https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/vitamin-d-i-norge-behov-for-tiltak-for-a-sikre-god-vitamin-d-statusVitamin D i Norge: Behov for tiltak for å sikre god vitamin D-status?01.11.2018 23:00:00Rapporterhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1473/Vitamin_D_ rapport_2018.pdf
Transfusjonsstatistikkhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/transfusjonsstatistikkTransfusjonsstatistikk15.10.2018 22:00:00RapporterTransfusjonsmedisinhttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1472/IS-2771_statistikk.pdf
Pasientskader i Norgehttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/pasientskader-i-norgePasientskader i Norge07.10.2018 22:00:00RapporterStatistikk og analysehttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1471/IS-2757_Pasientskader i Norge 2017 målt med Global Trigger Tool .pdf
Utvikling av nasjonale kvalitetsindikatorer for kommunal døgnrehabilitering – Kartlegging av resultatindikator for funksjonsforbedringhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/utvikling-av-nasjonale-kvalitetsindikatorer-for-kommunal-dognrehabilitering-kartlegging-av-resultatindikator-for-funksjonsforbedringUtvikling av nasjonale kvalitetsindikatorer for kommunal døgnrehabilitering – Kartlegging av resultatindikator for funksjonsforbedring26.09.2018 22:00:00RapporterIPLOS-registerethttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1469/Utvikling av NKI-er for kommunal døgnrehabilitering – Kartlegging av resultatindikator for funksjonsforbedring.pdf
Livskvalitet. Anbefalinger for et bedre målesystemhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/livskvalitet-anbefalinger-for-et-bedre-malesystemLivskvalitet. Anbefalinger for et bedre målesystem26.08.2018 22:00:00RapporterFolkehelsehttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1463/Livskvalitet.%20Anbefalinger%20for%20et%20bedre%20målesystem%20IS-2727.pdf
Årsrapport Norsk pasientregisterhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/arsrapport-norsk-pasientregisterÅrsrapport Norsk pasientregister15.08.2018 22:00:00RapporterNorsk pasientregister (NPR)http://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1462/2017%20Årsrapport%20Norsk%20pasientregister.pdf
Folkehelse og bærekraftig samfunnsutviklinghttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/folkehelse-og-berekraftig-samfunnsutviklingFolkehelse og bærekraftig samfunnsutvikling14.08.2018 22:00:00RapporterFolkehelsehttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1461/Folkehelse%20og%20bærekraftig%20samfunnsutvikling%20IS-2748.pdf
Familier med spilleproblemerhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/familier-med-spilleproblemerFamilier med spilleproblemer08.07.2018 22:00:00RapporterPsykisk helse og rushttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1459/IS_2744_Rapport%20familier%20med%20spilleproblemer.pdf
Turnus for leger – Statusrapporter for søknadsrunderhttps://helsedirektoratet.no/publikasjoner/turnus-for-leger-statusrapporter-for-soknadsrunderTurnus for leger – Statusrapporter for søknadsrunder05.07.2018 22:00:00RapporterAutorisasjon, utdanning og godkjenninghttp://default-helsedirektoratet.hn.nhn.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/1458/Statusrapport_11_søknadsrunde_våren_2018.pdf