800HELSE har fått nytt navn og telefonnummer

​Fra 27. januar 2019 har 800HELSE (brukerstøtte for helsenorge.no) fått:

  • Nytt navn: Veiledning helsenorge.no
  • Nytt telefonnummer: 23 32 70 00

Vi jobber med å oppdatere brevmalene våre, og minner om at helseforetakene må oppdatere sine egne brevmaler.  

Helsedirektoratet har utarbeidet maler for helseforetakenes pasientbrev. For å ivareta pasientens rettigheter, er det viktig at pasientene får den samme informasjonen uavhengig av bosted og hvilket helseforetak de er i kontakt med. Vi anbefaler derfor at alle helseforetak tar i bruk brevmalene. Brevmalene må tilpasses de regionale og lokale forhold.

Arbeidet med å utarbeide malene er gjort i nært samarbeid med helsetjenesten, og ved brukertesting og innspill fra Språkrådet til utvalgte maler. Målet har blant annet vært å gjøre teksten i brevene mest mulig klar og leservennlig. 

Følgende endringer i malene er gjort etter at de ble lagt ut i september 2015: 
  • juni 2016 – byttet overskrift på et avsnitt og rekkefølge på to avsnitt i pasientbrev, dette gjelder avsnittene: «Bytte av time og mer informasjon» og  «Dine rettigheter»
  • september 2016 – nytt avsnitt i brevene for å ivareta informasjon om ordningen med kontaktlege i spesialisthelsetjenesten.
  • oktober 2017 – avsnittet om transport er endret i samsvar med ny pasientreiseforskrift.

Last ned alle brevmaler for pasientbrev på bokmål og nynorsk (ZIP) eller finn ønsket brevmal i lista nedenfor:

Svar førstegangshenvisning

Når malen skal brukes​​​Brevmaler bokmål​Brevmaler nynorsk
Henvisningen er vurdert. Rett til helsehjelp. Innkalling til time​

1 - Svar på henvisning innkalling til time for behandling og utredning (DOCX)​

​1 - Svar på tilvising - innkalling til time for behandling og utgreiing (DOCX)
Henvisningen er vurdert. Rett til helsehjelp. Ikke mulig å gi et fast tidspunkt for time ennå. Pasienten får oppgitt i hvilken uke timen vil bli satt opp. Brukes bare helt unntaksvis. 2 - Svar på henvisning innkalling til behandling utredning uten fastsatt tidspunkt - nytt brev (DOCX)2 - Svar på tilvising - innkalling til behandling utgreiing utan fastsett tidspunkt (DOCX)
Henvisningen er vurdert. Rett til helsehjelp. Innkalling til innleggelse. ​3 - Svar på henvisning innkalling til innleggelse - behandling (DOCX)
​3 - Svar på tilvising - innkalling til innlegging (DOCX)
​Henvisningen er vurdert. Rett til helsehjelp. Innkalling til dagbehandling. ​4 - Svar på henvisning innkalling til dagbehandling- behandling (DOCX)
​4 - Svar på tilvising - innkalling til dagbehandling (DOCX)
​Henvisningen er vurdert. Rett til helsehjelp, Innleggelse. Ikke mulig å gi et fast tidspunkt for innleggelse ennå. Pasienten får oppgitt uke for innleggelse.5 - Svar på henvisning innkalling til innleggelse uten fastsatt tidspunkt - etter høring (DOCX)5 - Svar på tilvising - innkalling til innlegging utan fastsett tidspunkt (DOCX)
​​​Henvisningen er vurdert. Konklusjon: Ikke rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.6 - Svar på henvisning avslag (DOCX)6 - Svar på tilvising - avslag (DOCX)
​Henvisningen er ikke vurdert. Brevet brukes hvor det ikke kapasitet til pasient utenom egen helseregion. Sender henvisningen tilbake til henviser. Kopi sendes til pasienten med vedlegget «Dine rettigheter som pasient». OBS! Brukes bare i unntakstilfeller. 7 - Svar på henvisning avslag pga kapasitet - brukes unntaksvis (DOCX)7 - Svar på tilvising - avslag pga kapasitet - etter høyring (DOCX)

Innkalling til time

Når malen skal brukes​​Brevmaler bokmålBrevmaler nynorsk​
Brev nr. 2 er tidligere sendt. Pasienten har fått oppgitt hvilken uke vedkommende har fått time. Pasienten kalles nå inn til time.​ 8 - Innkalling til time hvis ikke tidspunkt kom i første brev (DOCX)​
​8 - Innkalling til time - dersom tidspunkt ikkje kom i fyrste brev (DOCX)
​​Pasienten har tidligere fått innkalling til time, men ønsker nytt tidspunkt. Nytt innkallingsbrev. ​9 - Innkalling til endret time - pasientbestemt (DOCX)
​9 - Innkalling til endra time pasient-bestemt - etter høring (DOCX)
​Pasienten har tidligere fått innkalling til time, men sykehuset/behandlingsstedet må flytte på tidspunktet. Nytt innkallingsbrev. ​10 - Innkalling til endret time - sykehusbestemt (DOCX)
​10 - Innkalling til endra time - sjukehusbestemt (DOCX)
​Pasienten har tidligere fått innkalling til time, men pasienten møtte ikke opp. Nytt innkallingsbrev. ​11 - Innkalling til endret time - pasient ikke møtt (DOCX)
​11 - Innkalling til endra time - ikkje møtt (DOCX)
​Innkalling til kontroll / oppfølgningstime, dvs pasienten har tidligere vært til behandling ved sykehuset/behandlingsstedet. Pasienten er i et behandlingsforløp.12 - Innkalling til kontrolltime eller re-innkalling poliklinikk (DOCX)12 - Innkalling til kontrolltime på poliklinikk re-innkalling (DOCX)

Innkalling til innleggelse

​Når malen skal brukesBrevmaler bokmål​Brevmaler nynorsk​
Pasienten har tidligere fått oppgitt uke for innleggelse. Brev 5 er tidligere sendt. Pasienten innkalles til innleggelse​​13 - Innkalling til innleggelse hvis ikke tidspunkt kom i første brev (DOCX)
13 - Innkalling til innlegging ikkje fått tidspunkt i fyrste brev (DOCX)
​Pasienten har tidligere fått innkalling til innleggelse, men ønsker nytt tidspunkt. Nytt innkallingsbrev.​14 - Endret innkalling til innleggelse - pasientbestemt (DOCX)
​14 - Endra innkalling til innlegging pasientbestemt - etter høyring (DOCX)
​Pasienten har tidligere fått innkalling til innleggelse, men sykehuset må flytte tidspunkt. Nytt innkallingsbrev.​15 - Endret innkalling til innleggelse - sykehusbestemt (DOCX)
​15 - Endret innkalling til innlegging sjukehusbestemt (DOCX)
​Pasienten har tidligere fått innkalling til innleggelse, men pasienten møtte ikke. Nytt innkallingsbrev.​16 - Innkalling til endret innleggelse - pasient ikke møtt (DOCX)
​16 - Innkalling til endra innlegging ikkje møtt (DOCX)
​​Innkalling til ny innleggelse / re-innleggelse, dvs pasienten har tidligere vært innlagt ved sykehuset/behandlingsstedet, men har for eksempel behov for flere operasjoner/ reoperasjon. Pasienten er i et behandlingsforløp.​17 - Innkalling til ny innleggelse (DOCX)
17 - Innkalling til ny innlegging (DOCX)​

Brev til og fra annet helseforetak

Når malen skal brukes​​Brevmaler bokmålBrevmaler nynorsk​
​Pasienten har rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, og har fått en frist for helsehjelp. Pasienten er etter avtale på telefon sendt videre til annen avdeling eller annet HF. Skriftlig informasjon til pasienten om dette. 18 - Svar på viderehenvisning - sendt videre til annen avdeling (DOCX)18 - Svar på vidaretilvising avslag - med rett til naudsynt helsehjelp (DOCX)
​​Innkalling til time. Behandlingssted som mottar videresendt henvisning svarer pasienten. Henvisningen er tidligere vurdert. ​19 - Svar på viderehenvisning innkalling til time (DOCX)
​19 - Svar på vidaretilvising innkalling til time - med rett til naudsynt helsehjelp (DOCX)
Foreløpig informasjon om tidspunkt for oppmøte. Svar til pasienten fra behandlingssted som mottar videresendt henvisning. Ikke mulighet for å gi tidspunkt for time, men oppgir uke. Pasienten er tidligere rettighetsvurdert og har fått en frist.20 - Svar på viderehenvisning informasjon om venteliste (DOCX)20 - Svar på vidaretilvising informasjon om venteliste - med rett til naudsynt helsehjelp - etter høyring (DOCX)
​Innkalling til innleggelse. Behandlingssted som mottar videresendt henvisning svarer pasient. Henvisningen er tidligere vurdert.21 - Svar på viderehenvisning med time til innleggelse (DOCX)
​21 - Svar på vidaretilvising med time til innlegging (DOCX)
​​Foreløpig informasjon om innleggelse. Svar til pasienten fra behandlingssted som mottar videresendt henvisning. Henvisningen er tidligere vurdert. Ikke mulighet for å gi tidspunkt for innleggelse.22 - Svar på viderehenvisning informasjon om venteliste - innleggelse (DOCX)22 - Svar på vidaretilvising informasjon om venteliste - med rett til naudsynt helsehjelp (DOCX)

Fristbrudd og venteliste

Når malen skal brukes​​​Brevmaler bokmålBrevmaler nynorsk​
​​Varsel om fristbrudd og at det er meldt til HELFO. 23 - Varsel om fristbrudd (DOCX)23 - Varsel om fristbrot (DOCX)
​HELFO har skaffet tilbud med pasienten ønsker å bli stående på venteliste. Brev til pasienten om at pasienten står på venteliste og vil få time så snart som mulig. 24 - Informasjon om venteliste der pasienten ønsker å vente utover fristbrudd (DOCX)24 - Informasjon om venteliste der pasienten ønskjer å vente utover fristbrot (DOCX)
​HELFO har ikke klart å finne et annet tilbud til pasienten. Behandlingsstedet informerer nå pasienten om at han/hun fortsatt står på venteliste hos dem og vil få time så snart som mulig.25 - Informasjon om venteliste - HELFO har ikke funnet nytt behandlingssted (DOCX)25 - Du står på venteliste hos oss - HELFO har ikkje funne ny behandlingsstad (DOCX)

Informasjonsbrev rettigheter til pasienter

Brevmaler bokmål​Brevmaler nynorsk​​Brevmaler samisk

Dine rettigheter som pasient - infobrev (RTF)

Dine rettigheter som pasient - infobrev (RTF)

​Dine rettigheter som pasient - infobrev (PDF)

Dine rettigheter som pasient - infobrev (RTF)

Feilsendinger, kursinnkalling

​Når malen skal brukes​Brevmaler bokmål​
Brevmaler nynorsk​
​Feilsendt26 - Feilsendt - videresender med kopi til henviser (DOCX)26 - Feilsendt - vidaresender med kopi til tilvisar (RTF)
​Innkaling til kurs

​27 - Innkalling til kurs (DOCX)

​27 - Innkalling til kurs (DOCX)

Sist faglig oppdatert: 13. mars 2019