Alle norske kommuner med overdoseutfordringer bør utarbeide egne handlingsplaner for å forebygge overdoser og overdosedødsfall og sette i verk andre relevante tiltak. For å opparbeide erfaringer i overdoseforebyggende arbeid vedtok Stortinget å gjennomføre Nasjonal overdosestrategi 2014–2017. Denne veiviseren bygger på arbeidet i pilotkommunene i overdosestrategien og gir eksempler på erfaringer fra disse.

Sist oppdatert: 3. november 2017