Vi søker etter en erfaren rådgiver for saksbehandling innen personell og godkjenning.

I Helsedirektoratet jobber vi for å bedre befolkningens helse og utvikle gode helsetjenester. Vi er en faglig rådgiver for departement og helsesektor, vi iverksetter vedtatt politikk og forvalter lov og regelverk innenfor helsesektoren. I tillegg har vi et helhetlig ansvar for den nasjonale helseberedskapen.

Avdeling personell og godkjenning tilhører Divisjon for helseøkonomi og kompetanse. Avdelingen har blant annet ansvar for spesialistgodkjenning av leger og tannleger.

Ansvarsområder og sentrale oppgaver

 • Behandling av søknader om spesialistgodkjenning
 • Godkjenning av videreutdanning og forlengelse av tilleggstakst
 • Godkjenning av utdanningsvirksomheter
 • Delta i utviklings- og forbedringsarbeid innen eget fagområde
 • Bidra i utredningsoppgaver i avdelingen

Oppgavene krever godt kjennskap til regelverk i både eksisterende og ny spesialistutdanning for leger, godt faglig samarbeid internt i egen avdeling og med kollegaer i andre avdelinger, og god dialog med søkere og eksterne samarbeidspartnere.

Kvalifikasjoner og egenskaper

Vi ser etter deg som er faglig dyktig og som praktiserer Helsedirektoratets verdier, faglighet, åpenhet og samarbeid. Vi ønsker en person med relevant praksis og høyere utdanning. Relevant utdanningsretning vil være samfunnsvitenskapelig, samfunnsøkonomi, helsefaglig eller tilsvarende.

Du må ha

 • relevant høyere utdanning på mastergradsnivå
 • erfaring med saksbehandling og relevant praksis fra offentlig forvaltning
 • erfaring fra utredningsoppgaver
 • god kjennskap til regelverk innen det aktuelle fagområdet
 • kjennskap til spesialistutdanning for leger
 • evne til å uttrykke deg godt på norsk både muntlig og skriftlig
 • gode samarbeidsevner, evne til å lytte og bygge gode relasjoner
 • selvstendighet, initiativ og leveransedyktighet
 • god arbeidskapasitet 

Vi ønsker oss også at du

 • har kunnskap om prosjektledelse
 • er endringsdyktig og kan bidra med å videreutvikle fagområdet og øke kvaliteten på arbeidet

 

Vi tilbyr

 • lønn som rådgiver (stillingskode 1434) i lønnsspennet 515 000 - 560 000
 • mulighet for trening i arbeidstiden i våre lokaler
 • gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse
 • gode seniorordninger fra 62 år
 • fleksibel arbeidstid
 • spennende, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et miljø med høy faglig kompetanse
 • nye og moderne lokaler sentralt på Storo i Oslo

Stillingen er fast. Stillingsbrøk 100%. Tiltredelse så raskt som mulig. Ved tilsetting av eventuell intern søker vil det kunne bli ledig et engasjement med varighet til 1.september 2019 som rådgiver i samme avdeling. 

I Helsedirektoratet får du kollegaer som er stolte av jobben sin og utfører den med stort engasjement. Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap der tverrfaglig samarbeid er helt avgjørende.

Mangfold i Helsedirektoratet

Medarbeiderne i Helsedirektoratet skal representere hele Norges befolkning, og vi vil ha ansatte med forskjellig alder, kjønn og bakgrunn. Vi er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv), og vi ønsker å legge til rette for ansatte med redusert funksjonsevne.

Offentliggjøring av søkerliste

Vi gjør oppmerksom på at opplysningen om at du er søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25.

Ta gjerne kontakt med oss

Hvis du har spørsmål om stillingen, kan du ta kontakt med avdelingsdirektør Randi Moen Forfang på epost randi.forfang@helsedir.no eller telefon 934 51 626. Oppgi kunngjøringsnummer 73/2018 hvis du kontakter oss. 


Registrer søknad