Avdeling miljø og helse har ledig et vikariat som rådgiver. Vi søker deg som er interessert i og som ønsker å jobbe med folkehelse og forebygging. Avdelingen har oppgaver innen tobakksforebygging, fysisk aktivitet, nærmiljø, miljørettet helsevern og regelverksfortolkning. Dine viktigste arbeidsoppgaver vil være å planlegge, levere og koordinere faglig innhold til våre nettsider og sosiale medier. Du vil få jobbe tett i samarbeid med andre divisjoner og avdelinger i direktoratet, andre offentlige myndigheter og organisasjoner.

Avdelingen er del av Divisjon folkehelse og forebygging. Divisjonen har ansvar for å følge med på forhold som påvirker folkehelsen, sammenstille kunnskap og erfaringer og opptre nasjonalt normerende på ulike områder. Videre iverksetter divisjonen vedtatt politikk, bl.a. strategier og handlingsplaner, kampanjer og tilskudd og har dessuten ansvar for å forvalte lover og regelverk.

Ansvarsområder og sentrale oppgaver

Avhengig av dine kvalifikasjoner vil du kunne få oppgaver fra hele avdelingens portefølje, herunder å:

 • planlegge, levere og koordinere faglig innhold til våre nettsider og sosiale medier
 • bidra i innsikts- og evalueringsarbeid
 • bidra i arbeid med partner- og alliansestrategier
 • samarbeide med ulike aktører på nasjonalt og regionalt nivå, både myndigheter, næringsliv og frivillige organisasjoner.

Avhengig av kvalifikasjoner vil du også kunne få oppgaver fra hele divisjonens ansvarsområde. Vi arbeider på tvers av fag og avdelinger og har et åpent og inkluderende arbeidsmiljø. I vårt arbeidsmiljø vektlegger vi samarbeid og faglig utvikling.

Kvalifikasjoner og egenskaper

Vi ser etter deg som er faglig dyktig og som praktiserer åpenhet og samarbeid.

 • Du må ha utdanning på masternivå, gjerne innen samfunnsvitenskap, kommunikasjonsfag e.l..
 • Du må ha gode formidlingsevner og kunne uttrykke deg godt på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig.
 • Du er flink til å samarbeide, men kan også jobbe selvstendig.
 • Du har evne til å ta ansvar for oppgaver og lede prosesser. 
 • Du er ryddig og strukturert.
 • Du har stor arbeidskapasitet, tar selvstendig initiativ og har en positiv innstilling.

Vi legger vekt på at du har evne til å gjennomføre oppgaver til avtalt tid og at du er fleksibel.

Vi tilbyr

 • vikariat som rådgiver f.o.m. 1. januar t.o.m. 20. august 2019
 • lønn etter avtale innenfor lønnsspennet kr 550 000 - 570 000,- avhengig av kvalifikasjoner
 • mulighet for trening i arbeidstiden i våre lokaler
 • gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse
 • gode seniorordninger fra 62 år
 • fleksibel arbeidstid og betalt overtid
 • moderne lokaler sentralt på Storo i Oslo, rett ved T-bane

I Helsedirektoratet får du kolleger som er stolte av jobben sin og som utfører den med stort engasjement. Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap der tverrfaglig samarbeid er helt avgjørende.

Mangfold i Helsedirektoratet

Medarbeiderne i Helsedirektoratet skal representere hele Norges befolkning, og vi vil ha ansatte med forskjellig alder, kjønn og bakgrunn. Vi er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv), og vi ønsker å legge til rette for ansatte med redusert funksjonsevne.

Offentliggjøring av søkerliste

Vi gjør oppmerksom på at opplysningen om at du er søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25.

Ta gjerne kontakt med oss

Hvis du har spørsmål om stillingen, kan du ta kontakt med seniorrådgiver Anne Kathrine Aambø, telefon 41293018, eller avdelingsdirektør Jakob Linhave, telefon 93002049. Oppgi kunngjøringsnummer 70/2018 hvis du kontakter oss.

Søk elektronisk

Registrer søknaden din på helsedirektoratet.no. Søknadsfrist: 14.12.2018.

 


Registrer søknad