Vi har ledig to faste stillinger og et 11 måneders engasjement som seniorrådgiver/ jurist innen fagfeltet jus/helserett. Vi søker etter deg som er interessert i og har arbeidet med helserett og som ønsker å arbeide med saksbehandling, utredning og/eller rettsaker innenfor dette rettsområdet. Vi samarbeider tett med andre faggrupper i direktoratet, med Direktoratet for e-helse og med Regjeringsadvokaten.

Stillingene er plassert i avdeling helserett og bioteknologi, tilknyttet divisjon analyse og samfunn.

Avdelingen har ansvar for å fortolke og gi veiledning om bl.a. psykisk helsevernloven, pasient- og brukerrettighetsloven, genteknologiloven, bioteknologiloven, helseforskningsloven, behandlingsbiobankloven, lov om alternativ behandling, helsepersonelloven, spesialisthelsetjenesteloven, helse- og omsorgstjenesteloven og transplantasjonsloven. Vi svarer på enkelthenvendelser fra blant annet helsepersonell, virksomheter og fylkesmenn.  Vi gir også generell informasjon om hvordan regelverket skal forstås, f.eks. i form av rundskriv til lovene og deltar i utvikling av regelverk på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Vi har oppgaver knyttet til bistand overfor Regjeringsadvokaten i rettssaker ved tvungent psykisk helsevern. Det kan bli aktuelt å føre slike saker for retten for den/de som blir tilsatt. Vi har også faglig oppfølging av kontrollkommisjonene i det psykiske helsevernet.

Ansvarsområder og sentrale oppgaver

Avhengig av dine kvalifikasjoner vil du kunne få oppgaver fra hele divisjonens ansvarsområde. Vi arbeider på tvers av fag og avdelinger og har et åpent og inkluderende arbeidsmiljø. I vårt arbeidsmiljø vektlegger vi samarbeid og faglig utvikling.

Kvalifikasjoner og egenskaper

 • Du må ha juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap.
 • Det kreves relevant erfaring fra arbeid med helserett i offentlig forvaltning eller fra advokatvirksomhet
 • Til den ene faste stillingen kreves erfaring fra arbeid med rettslige spørsmål knyttet til behandling av helseopplysninger/helseregistre
 • Du kan formidle komplisert juss på en forståelig måte, både skriftlig og muntlig.
 • Du er flink til å samarbeide, men kan også jobbe selvstendig.  Du har stor arbeidskapasitet og en positiv innstilling.

Vi legger vekt på at søkerne har evne til å gjennomføre oppgaver til avtalt tid, er fleksible og har evne til å ta initiativ.

Vi tilbyr

 • Stilling som seniorrådgiver, med lønn etter avtale innenfor lønnsspennet kr 600.000-850.000, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte kandidater kan høyere avlønning vurderes
 • mulighet for trening i arbeidstiden i våre lokaler
 • gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse
 • gode seniorordninger fra 62 år
 • fleksibel arbeidstid og betalt overtid
 • sentral beliggenhet i Oslo

I Helsedirektoratet får du kolleger som er stolte av jobben sin og som utfører den med stort engasjement. Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap der tverrfaglig samarbeid er helt avgjørende.

 Mangfold i Helsedirektoratet

Medarbeiderne i Helsedirektoratet skal representere hele Norges befolkning, og vi vil ha ansatte med forskjellig alder, kjønn og bakgrunn. Vi er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv), og vi ønsker å legge til rette for ansatte med redusert funksjonsevne.

Offentliggjøring av søkerliste

Vi gjør oppmerksom på at opplysningen om at du er søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25.

Ta gjerne kontakt med oss

Hvis du har spørsmål om stillingen, kan du ta kontakt med avdelingsdirektør Anne Louise Valle tlf 24163271/48100652. Søk elektronisk

Registrer søknaden din på helsedirektoratet.no. Søknadsfrist: 8. august 2018

Vennligst opplys i søknaden om hvorvidt du søker på fast stilling og/eller på engasjementet.


Registrer søknad