Vi har ledig tre faste stillinger som seniorrådgiver med medisinsk eller naturvitenskaplig utdanning på minst mastergradsnivå eller tilsvarende innen relevante fagområder som for eksempel bioteknologi/biomedisin/molekylærbiologi. Du må ha erfaring fra forvaltning og/eller forskning. Du skal bidra i forvaltningen av fagområdene som avdelingen har ansvar for. Vi samarbeider tett med andre faggrupper i direktoratet og med relevante fagmiljøer i helsetjenesten. Vi deltar også i internasjonale fora. Stillingen gir dermed gode vilkår for kompetansebygging.

Oppgavene er knyttet til forvaltning av fagområdene som er regulert av bioteknologiloven, blodforskriften, forskrift om celler- og vev og regelverk om innesluttet bruk av genmodifiserte organismer

Du skal jobbe i avdeling helserett og bioteknologi, i Divisjon analyse og samfunn. Oppgavene omfatter faglig utredning, fagutvikling, utforming av normerende produkter, håndtering av enkeltsaker og søknader om godkjenning, innhenting og gjennomgang av rapporter fra fagmiljøene, og rådgiving til departementet. Det kan også bli aktuelt å delta i myndighetsmøter i internasjonale fora som for eksempel EU. Avdelingen har fullmakt til å gi godkjenninger etter reglene i genteknologiloven, bioteknologiloven, blodforskriften, celleforskriften og transplantasjonsforskriften. Avdelingen fører tilsyn med virksomhetene som er godkjent for innesluttet bruk av genmodifiserte organismer. 

Vi arbeider med assistert befruktning, fosterdiagnostikk, genetiske undersøkelser, genterapi, transfusjonstjenesten, innesluttet bruk av GMO, og kvalitet og sikkerhet ved bruk av celler og vev. Forvaltning av fagområdene krever god innsikt både i medisinfaglige, biologiske og etiske aspekter, og tett samarbeid med jurister. Vi har etablert eksterne rådgivende faggrupper og fagråd, og har ellers tett dialog med de relevante fagmiljøene.

Avdelingen har i dag 30 årsverk.

Ansvarsområder og sentrale oppgaver

Du skal arbeide med ulike problemstillinger knyttet til avdelingens faglige ansvarsområde innen bioteknologi og biomedisin.

Kvalifikasjoner og egenskaper

Du er faglig dyktig, åpen, samarbeidsvillig, selvstendig og løsningsorientert.

Nødvendige kvalifikasjoner:

Du må ha medisinsk eller naturvitenskaplig utdanning på minst mastergradsnivå eller tilsvarende innen relevante fagområde, f.eks. innen molekylærbiologi, cellebiologi, genetikk, biofysikk og/eller mikrobiologi.  Medisinsk kompetanse bør dekke ett eller flere av de biomedisinske fagområdene som avdelingen har ansvar for.  Du må kunne jobbe selvstendig, og ha evne til å samarbeide med andre faggrupper. Du må ha flere års relevant arbeidserfaring.

Ønskelige kvalifikasjoner:

Du bør ha god kjennskap til helsetjenesten. Det er ønskelig at du har erfaring fra medisinsk grunnforsking eller klinisk forsking, helst med doktorgrad. Det er en fordel om du også har erfaring fra offentlig forvaltning.  Det blir lagt vekt på gode samarbeidsevner, faglig engasjement, fleksibilitet og at du er personlig godt egnet for oppgavene.

Vi tilbyr

  • Stilling som rådgiver/seniorrådgiver i lønnsspennet kr 631700- 850000, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes  
  • mulighet for å trene i arbeidstiden i våre lokaler
  • gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse
  • gode seniorordninger fra 62 år
  • fleksibel arbeidstid  
  • sentral plassering i Oslo

I Helsedirektoratet får du kollegaer som er stolte av og utfører jobben sin med stort engasjement. Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap der tverrfaglig samarbeid er helt avgjørende.

Mangfold i Helsedirektoratet

Medarbeiderne i Helsedirektoratet skal representere hele den norske befolkningen, og vi vil ha ansatte med ulik alder, kjønn og bakgrunn. Vi er ei IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv), og vi ønsker å legge til rette for ansatte med redusert funksjonsevne.

Offentliggjøring av søkerliste

Vi gjør oppmerksom på at din søknad kan bli offentliggjort, selv om du har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. offentleglova § 25.

Ta gjerne kontakt med oss

Dersom du har spørsmål om stillinga, kan du ta kontakt med avdelingsdirektør Anne Louise Valle, tlf 48100652 eller Anne Forus, tlf 24163199. Opplys om kunngjøringsnummer 43/2018 dersom du kontakter oss. 

Søk elektronisk

Registrer søknaden din på helsedirektoratet.no. Søknadsfrist: 8.august 2018.


Registrer søknad