Avdeling helseregistre i Helsedirektoratet søker løsningsarkitekt/systemutvikler med arbeidssted i Trondheim.

Avdeling helseregistre forvalter to av Norges viktigste helseregistre og inneholder opplysninger om alle pasienter som venter på eller har fått behandling i spesialisthelsetjenesten (NPR), samt opplysninger om alle innbyggere som har mottatt helse- og omsorgstjenester fra sin kommune (KPR).

Begge registrene er sentrale kilder til styringsdata for helsetjenesten og har også som formål å bidra til forskning, samt etablering og kvalitetssikring av kvalitetsregistre. Avdeling helseregistre innhenter, kvalitetssikrer og stiller til disposisjon pasientdata og statistikk. Registrene utgjør en helhet bl.a. slik at en kan følge pasientforløp på tvers av tjenester og nivåer fra primærhelse og gjennom spesialisthelsetjenesten.

Det er for tiden store endringer innenfor utvikling av digitale verktøy og digitale tjenester i helsesektoren. Det er derfor viktig for registrene å ha en moderne og skalerbar arkitektur, samt ha sikre og fleksible løsninger for fremtidens behov.

Stillingen er fast og plassert i Avdeling helseregistre, Seksjon datafangst og registerteknologi.

Ansvarsområder og sentrale oppgaver

Du vil ha oppgaver knyttet til:

 • Rådgivning om valg av arkitektur og løsninger
 • Bistå med teknisk kompetanse i utviklingsprosjekter
 • Bidra til at løsningene tilfredsstiller krav til sikkerhet
 • Utvikling av avdelingens systemer

Løsningene er basert på Microsoft produkter.

Kvalifikasjoner og egenskaper

Vi ser etter deg som er faglig dyktig og som praktiserer åpenhet og samarbeid. Du jobber selvstendig, men evner samtidig å samarbeide tett med de øvrige medarbeiderne i registeret. Du må være nysgjerrig på, og raskt kunne sette deg inn i ny teknologi.

Du må

 • ha høyere utdanning på universitet/høyskole nivå, fortrinnsvis som sivilingeniør (MSc), ingeniør (bachelor datateknikk og informasjonsteknologi) eller lignende.
 • minimum 3 års relevant erfaring innen utviklingsarbeid eller arbeid innenfor IT-arkitektur
 • kunne kommunisere godt norsk både skriftlig og muntlig
 • ha forståelse for og kunnskap om regelverk som regulerer bruken av sensitive opplysninger
 • ha stor arbeidskapasitet og være innstilt på å yte ekstra i hektiske perioder
 • være serviceorientert
 • like å arbeide både selvstendig og i team

Lang og relevant erfaring kan i noen tilfeller kompensere for kravet om høyere utdanning.

Vi ønsker også at du har

 • .NET C# kompetanse
 • TFS (Team Foundation Server) eller tilsvarende kompetanse
 • Microsoft SQL Server, SSIS og SSRS kompetanse
 • Jira kompetanse
 • Kjennskap til smidig utviklingsmetodikk
 • kjennskap til helsetjeneste- og/eller medisinsk forskning
 • erfaring med håndtering av sensitive opplysninger  

Vi tilbyr

 • lønn som seniorrådgiver (stillingskode 1364) med lønnsspenn fra kr 570 000-800 000
 • mulighet for trening i arbeidstiden
 • gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse
 • gode seniorordninger fra 62 år
 • fleksibel arbeidstid


I Helsedirektoratet får du kolleger som er stolte av jobben sin og utfører den med stort engasjement. Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap der tverrfaglig samarbeid er helt avgjørende.

Mangfold i Helsedirektoratet

Medarbeiderne i Helsedirektoratet skal representere hele Norges befolkning, og vi vil ha ansatte med forskjellig alder, kjønn og bakgrunn. Vi er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv), og vi ønsker å legge til rette for ansatte med redusert funksjonsevne.

Offentliggjøring av søkerliste

Vi gjør oppmerksom på at opplysningen om at du er søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25.

Ta gjerne kontakt med oss

Hvis du har spørsmål om stillingen, kan du ta kontakt med Seksjonssjef Gard Maurud på telefon 92045935 eller fungerende avdelingsdirektør Stein Olav Gystad på telefon 98245160. Oppgi kunngjøringsnummer 34/2018 hvis du kontakter oss. 

Søk elektronisk

Registrer søknaden din på helsedirektoratet.no. Søknadsfrist: 12. august 2018


Registrer søknad