Avdeling helseregistre i Helsedirektoratet søker spesialist i informasjonsmodellering med arbeidssted i Trondheim.

Avdeling helseregistre forvalter to av Norges viktigste helseregistre og inneholder opplysninger om alle pasienter som venter på, eller har fått behandling i spesialisthelsetjenesten (NPR), samt opplysninger om alle innbyggere som har mottatt helse- og omsorgstjenester fra sin kommune (KPR). Begge registrene er sentrale kilder til styringsdata for helsetjenesten, og har i tillegg som formål å bidra til forskning, etablering og kvalitetssikring av kvalitetsregistre.

Avdeling helseregistre innhenter, kvalitetssikrer og stiller til disposisjon pasientdata og statistikk. Registrene utgjør en helhet slik at en kan følge pasientforløp på tvers av tjenester og nivåer fra primærhelse og gjennom spesialisthelsetjenesten.

Felles forståelse og lik representasjon av sentral felles informasjon er en forutsetning for effektiv informasjonsutveksling og samhandling. Forståelse etableres med et felles begrepsapparat, og lik representasjon etableres ved å bruke disse begrepene i informasjonsmodeller som viser hvordan informasjon skal struktureres og håndteres. Avdeling helseregistre uttrykker informasjonsmodeller ved hjelp av Unified Modeling Language (UML), og benytter Rational Rose som verktøy til dette.

Med utvidelsene av KPR og NPR er det behov for å utvide informasjonsmodellen til registrene. Det er viktig for registrene å være skalerbare, samt å ha sikre og fleksible løsninger for fremtidens behov.

Stillingen er fast og plassert i Avdeling helseregistre, Seksjon registerkvalitet.

Ansvarsområder og sentrale oppgaver

 • vedlikehold og utvikling av informasjonsmodeller for innholdet i NPR og KPR, herunder å bidra til definisjon av begreper og termer for bruk i registrene, samt å bidra til etablering av klassifikasjoner og kodeverk
 • produsere dokumentasjon for NPR- og KPR-meldinger
 • produsere XML-skjema for NPR- og KPR-meldinger
 • veilede i bruk av kodeverk og klassifikasjoner, begreper og termer for NPRs ansatte

Kvalifikasjoner og egenskaper

Vi ser etter deg som er faglig dyktig og som praktiserer åpenhet og samarbeid.  Du jobber selvstendig, men evner samtidig å samarbeide tett med de øvrige medarbeiderne i registeret.

Du må

 • ha høyere utdanning på universitet/høyskole nivå, fortrinnsvis som sivilingeniør (MSc), ingeniør (bachelor datateknikk og informasjonsteknologi) eller lignende
 • ha kunnskap om og erfaring med informasjonsmodellering
 • kunne kommunisere godt på norsk både skriftlig og muntlig
 • være analytisk og ha gode evner til abstrakt tenkning
 • ha forståelse for og kunnskap om regelverk som regulerer bruken av sensitive opplysninger

Spesielt lang og relevant erfaring kan i noen tilfeller kompensere for kravet om høyere utdanning.

Vi ønsker også at du

 • har kjennskap til helsetjeneste- og/eller medisinsk forskning
 • har kjennskap til UML og verktøyet Rational Rose
 • ha kjennskap til XML-skjema standard og anvendelser
 • egen erfaring med håndtering av sensitive opplysninger 

Vi tilbyr

 • lønn som rådgiver/seniorrådgiver (stillingskode 1434/1364) med lønnsspenn fra kr 570 000-800 000
 • mulighet for trening i arbeidstiden
 • gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse
 • gode seniorordninger fra 62 år
 • fleksibel arbeidstid

I Helsedirektoratet får du kolleger som er stolte av jobben sin og utfører den med stort engasjement. Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap der tverrfaglig samarbeid er helt avgjørende.

Mangfold i Helsedirektoratet

Medarbeiderne i Helsedirektoratet skal representere hele Norges befolkning, og vi vil ha ansatte med forskjellig alder, kjønn og bakgrunn. Vi er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv), og vi ønsker å legge til rette for ansatte med redusert funksjonsevne.

Offentliggjøring av søkerliste

Vi gjør oppmerksom på at opplysningen om at du er søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25.

Ta gjerne kontakt med oss

Hvis du har spørsmål om stillingen, kan du ta kontakt med fungerende avdelingsdirektør Stein Olav Gystad på telefon 98245160, eller fungerende seksjonsleder Eva K. Håndlykken på telefon 97012165.  Oppgi kunngjøringsnummer 32/2018 hvis du kontakter oss. 

Søk elektronisk

Registrer søknaden din på helsedirektoratet.no. Søknadsfrist: 12.august 2018

 


Registrer søknad