Vi søker en rådgiver til å bidra i avdelingens arbeid med å styrke det helsefremmende og forebyggende arbeidet – både i befolkningen generelt og i helsetjenesten. Hovedarbeidsområdene er ernæring, ikke-smittsomme sykdommer og frisklivssentraler.

Du skal jobbe i Avdeling folkesykdommer. Vårt hovedansvar er å følge utviklingen i norsk kosthold, utarbeide ernæringsanbefalinger og iverksette tiltak på området, følge opp og koordinere arbeidet med forebygging og behandling av de ikke-smittsomme sykdommene, inkludert å styrke det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helse- og omsorgstjenesten. Vi jobber for å gjøre de sunne valgene enklere for folk flest, sørge for at levevaner ivaretas i Helsedirektoratets faglige retningslinjer og veiledere til kommuner og helsetjeneste, og for at kvaliteten på det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helse- og omsorgstjenesten er relevant og god. For å få til dette, samarbeider vi tett med andre avdelinger i Helsedirektoratet og eksterne aktører.

Stillingen er et vikariat f.o.m 1.august 2018 – 1.mars 2019. Du skal jobbe i Avdeling folkesykdommer, Divisjon folkehelse og forebygging.

Ansvarsområder og sentrale oppgaver

Dine viktigste arbeidsoppgaver vil være å bidra i avdelingens arbeid med å understøtte etablering og videreutvikling av kommunale frisklivssentraler, forebygging av ikke-smittsomme sykdommer, kommunikasjonsarbeid på levevaneområdet samt arbeid med oppfølging av saltpartnerskapet.

Arbeidet omfatter kompetanseheving/kursvirksomhet innen tobakksavvenning, kommunikasjonsarbeid innen ernæring som kampanjer, sosiale media, web og nyhetsbrev og kompetansehevende tiltak i metoden motiverende Intervju.

Du vil ha oppgaver knyttet til:

 • oppfølging av arbeidet med ikke-smittsomme sykdommer
 • kompetanseheving av helsepersonell og utvikling av verktøy/metoder for ansatte i helsetjenesten/frisklivssentraler
 • administrasjon av saltpartnerskapet
 • informasjons- og kampanjearbeid

Kvalifikasjoner og egenskaper

Vi ser etter deg som er faglig dyktig og som praktiserer åpenhet og samarbeid.

Du må ha:

 • høyere relevant ernæring- eller annen helsefaglig utdanning fra høgskole eller universitet
 • evne til å uttrykke deg godt på norsk både muntlig og skriftlig
 • evne og lyst til å samarbeide på tvers av fagområder
 • evne og lyst til å ta initiativ

Vi ønsker oss også at du:

 • har erfaring fra arbeid i helse- og omsorgstjenesten
 • har kompetanse innen metoder for endring av helseatferd/levevaner
 • jobber selvstendig
 • ser muligheter for å videreutvikle fagområdet og øke kvaliteten på arbeidet
 • behersker engelsk

Vi tilbyr

 • lønn som rådgiver (stillingskode 1434) i lønnsspennet 480 900 – 535 900 kr
 • mulighet for trening i arbeidstiden i våre lokaler
 • gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse
 • gode seniorordninger fra 62 år
 • fleksibel arbeidstid

Høsten 2018 flytter vi inn i nye lokaler på Storo.

I Helsedirektoratet får du kolleger som er stolte av jobben sin og utfører den med stort engasjement. Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap der tverrfaglig samarbeid er helt avgjørende.

Mangfold i Helsedirektoratet

Medarbeiderne i Helsedirektoratet skal representere hele Norges befolkning, og vi vil ha ansatte med forskjellig alder, kjønn og bakgrunn. Vi er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv), og vi ønsker å legge til rette for ansatte med redusert funksjonsevne.

Offentliggjøring av søkerliste

Vi gjør oppmerksom på at opplysningen om at du er søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25.

Ta gjerne kontakt med oss

Hvis du har spørsmål om stillingen, kan du ta kontakt med avdelingsdirektør Henriette Øien på telefon 24163447 eller 90531257. Oppgi kunngjøringsnummer 41/2018 hvis du kontakter oss. 

Søk elektronisk

Registrer søknaden din på helsedirektoratet.no. Søknadsfrist: 13.07.2018


Registrer søknad