Vi søker en engasjert og tydelig leder som kan lede og utvikle Avdeling for helseregistre. Som vår nye leder får du muligheten til å påvirke og utvikle denne delen av organisasjonen i en spennende og utfordrende fase.

Stillingen omfatter arbeid med å forvalte og utvikle de sentrale helseregistrene Norsk pasientregister (NPR) og Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). NPR og KPR har som hovedformål å gi sentrale myndigheter, spesialisthelsetjenesten og kommunale myndigheter grunnlag for planlegging, styring, finansiering og evaluering av helse- og omsorgstjenester. I tillegg brukes registerdataene til kvalitetsforbedring, forebyggende arbeid, beredskap, analyser og forskning.

Oppgaveporteføljen er bred og variert, så du må ha evne til å sette deg raskt inn i oppgavene. Stillingen gir en utstrakt kontaktflate med andre aktører og brukergrupper, og vi ser etter deg som kan skape og utvikle gode relasjoner.

Avdeling helseregistre er organisert som en avdeling i Divisjon digitalisering og helseregistre. Avdelingen består av om lag 60 årsverk og den er organisert i 3 seksjoner med medarbeidere både i Trondheim og Oslo. Du vil rapportere til divisjonsdirektøren for Divisjon digitalisering og helseregistre, og delta i ledergruppen for divisjonen. Stillingen er fast, og vi ønsker snarlig tiltredelse. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Ansvarsområder og sentrale oppgaver

 • personal- og budsjettansvar for avdelingen
 • etablere et sterkt, strategisk og helhetlig arbeid med helseregistrene i Helsedirektoratet som skal understøtte det primære styringsformålet hos myndigheter og helsesektoren, og øvrig tilleggsformål
 • god samhandling med relevante aktører i og utenfor helsesektoren
 • utviklingsplaner og strategier

Egenskaper og kvalifikasjoner

Som leder i Helsedirektoratet må du ha gode lederegenskaper. Du identifiserer deg med verdiene våre: faglig styrke, åpenhet og samarbeid – og etterlever våre lederkriterier. Vi ser etter en leder som har evne til å tenke nytt og utvikle organisasjonen. Du er god til å kommunisere og lytte, og finner løsninger i komplekse arbeidsprosesser.

Du må ha:

 • relevant høyere utdanning minimum på bachelornivå innen samfunns-, helse- eller økonomifag
 • bred og relevant personalleder­erfaring fra offentlig eller privat virksomhet
 • kjennskap til plan- og strategiarbeid
 • god kjennskap til og erfaring med bruker­medvirkning og aktørinvolvering
 • sterk personlig integritet og evne til å etablere tillit både internt og som representant for sentrale helsemyndigheter
 • evne til å motivere og få det beste ut av dine medarbeidere
 • stor arbeidskapasitet og god rolleforståelse
 • god til å etablere samarbeid med ulike aktører og virksomheter
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk 

Du bør ha:

 • utdanning på masternivå
 • kjennskap til helsesektoren
 • kjennskap til registerforvaltning og utvikling
 • erfaring og fokus på personvern og informasjonssikkerhet
 • erfaring med organisasjonsutvikling og endringsarbeid

Vi tilbyr:

 • stilling som avdelingsdirektør (kode 1060) i lønnsspennet 950 000 – 1 100 000 kr
 • en interessant og utfordrende jobb i en organisasjon i endring
 • godt arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer
 • viktige oppgaver i en virksomhet med stort samfunnsansvar 
 • mulighet for trening inntil 2 timer i uken i våre lokaler
 • gode ordninger for pensjon, lån og forsikringer i Statens pensjonskasse
 • gode seniorordninger fra 62 år
 • fleksibel arbeidstid
 • sentral beliggenhet i nye og moderne lokaler i Trondheim

Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap med dyktige kolleger som er stolte av jobben sin.

Mangfold i Helsedirektoratet
Medarbeiderne i Helsedirektoratet skal representere hele Norges befolkning, og vi vil ha ansatte med forskjellig alder, kjønn og bakgrunn. Vi er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv), og vi ønsker å legge til rette for ansatte med redusert funksjonsevne.

Offentliggjøring av søkerliste
Vi gjør oppmerksom på at opplysningen om at du er søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25.

Ta gjerne kontakt med oss
Hvis du har spørsmål om stillingen, kan du ta kontakt med divisjonsdirektør Jan Arild Lyngstad på telefon 905 66 427. Oppgi kunngjøringsnummer 26/2018 hvis du skriver til oss.

Søk elektronisk
Registrer søknaden din på helsedirektoratet.no. Søknadsfrist: 3. juni 2018

 

 


Registrer søknad