Avdeling spesialisthelsetjenester søker etter gynekolog – fast ansettelse

Avdelingens oppgaver er å gi faglige råd om organisering, kvalitet og utvikling av spesialisthelsetjenesten. Avdelingen skal bidra til iverksetting av vedtatt helsepolitikk og følge opp politiske satsingsområder.

Avdelingens består av ca. 25 ansatte og oppgaveporteføljen er variert. Eksempelvis oppgaver innenfor kreftområdet, nasjonale medisinske kvalitetsregistre, fødselsområdet, nasjonale tjenester, organdonasjon, nyfødtmedisin, psykisk helsevern, TSB mm. 

Vi søker nå etter gynekolog i fast ansettelse.   

Ansvarsområder og sentrale oppgaver

Stillingen som gynekolog vil i hovedsak være knyttet til vår oppgaveportefølje på reproduktiv helse samt enkelte andre oppgaver innenfor gynekologi og obstetrikk. Arbeidsoppgavene vil være knyttet til både større oppdrag og ad. hoc oppgaver. Arbeidet vil omfatte samarbeid med andre avdelinger i Helsedirektoratet, Helse- og omsorgsdepartementet, Norsk gynekologisk forening og andre eksterne samarbeidspartnere. Det må også påregnes at gynekolog bidrar utover aktuelle fagområde.

Kvalifikasjoner og egenskaper

Vi ser etter deg som er faglig dyktig og som praktiserer åpenhet og samarbeid.

Du må ha:

 • medisinsk embetseksamen, med spesialitet i fødselshjelp og kvinnesykdommer
 • erfaring fra spesialisthelsetjenesten
 • god systemforståelse
 • gode samarbeidsevner
 • engasjement og kunne jobbe selvstendig
 • meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Det er en fordel at du har kunnskap om og eventuell erfaring fra offentlig forvaltning. 

Vi tilbyr

 • lønn som seniorrådgiver (stillingskode 1364) lønn kr. 838 300 – 910 900
 • gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse
 • gode seniorordninger fra 62 år
 • fleksibel arbeidstid
 • mulighet for trening i arbeidstiden i våre lokaler 

I Helsedirektoratet får du kolleger som er stolte av jobben sin og utfører den med stort engasjement. Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap der tverrfaglig samarbeid er helt avgjørende.

Helsedirektoratet flytter inn i helt nye lokaler i Vitaminveien 4 på Storo i Oslo høsten 2018. 

Mangfold i Helsedirektoratet

Medarbeiderne i Helsedirektoratet skal representere hele Norges befolkning, og vi vil ha ansatte med forskjellig alder, kjønn og bakgrunn. Vi er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv), og vi ønsker å legge til rette for ansatte med redusert funksjonsevne.

Offentliggjøring av søkerliste

Vi gjør oppmerksom på at opplysningen om at du søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25.

Ta gjerne kontakt med oss

Hvis du har spørsmål om stillingen, kan du ta kontakt med avdelingsdirektør Torunn Janbu telefon 977 35 457. Oppgi kunngjøringsnummer 24/2018 hvis du kontakter oss.

Søk elektronisk

Registrer søknaden din på helsedirektoratet.no. Søknadsfrist: 24.05.2018.

 

 


Registrer søknad