Avdeling helseregistre forvalter de nasjonale registrene Norsk pasientregister (NPR) og Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). NPR inneholder opplysninger om alle som venter på, eller har fått behandling i spesialisthelsetjenesten. NPR er den sentrale kilden til styringsdata for spesialisthelsetjenesten, og har også som formål å bidra til forskning, samt utvikling av kvalitetsregistre. KPR er under oppbygging, og inneholder opplysninger om kommunale helse- og omsorgstjenester. De to registrene utgjør en helhet bl.a. slik at en kan følge pasientforløp på tvers av tjenester og nivåer. Stadig flere benytter data fra våre registre.

Avdeling helseregistre søker tre nye medarbeidere. Vi søker etter deg som vil arbeide med å legge til rette data og statistikk for analyse- og forskning. Du må være innstilt på utstrakt samarbeid både internt, og med relevante eksterne instanser. Arbeidssted er Trondheim.

Ansvarsområder og sentrale oppgaver
Du vil ha oppgaver knyttet til behandling av søknader om statistikk og data. I dette inngår avklaringer med søker, vurdering av det juridiske grunnlaget for leveransen, samt tilrettelegging av det aktuelle datamaterialet.


Kvalifikasjoner og egenskaper
Vi ser etter deg som jobber selvstendig og praktiserer åpenhet og samarbeid.

Du må:

 • ha utdanning på minimum mastergradsnivå
 • ha evne til å uttrykke deg godt på norsk, både skriftlig og muntlig
 • ha dokumentert erfaring med analyser/forskning og tilrettelegging av store datamengder
 • ha forståelse for og kunnskap om regelverk vedrørende bruk av sensitive opplysninger
 • ha stor arbeidskapasitet og være innstilt på å yte ekstra i hektiske perioder
 • være serviceorientert
 • like å arbeide både selvstendig og i team

Vi ønsker også at du har:

 • kjennskap til helsetjenesten
 • erfaring med håndtering av sensitive opplysninger

Personlig egnethet blir tillagt vekt 


Vi tilbyr

 • engasjementer med inntil 2 års varighet, med mulighet for fast tilsetting
 • lønn som rådgiver/seniorrådgiver (stillingskode 1434/1364) i lønnsspennet 517 700 – 623 900
 • et spennende og godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse
 • en arbeidsplass som er en del av avtalen om inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 • mulighet for trening i arbeidstiden
 • gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse
 • gode seniorordninger fra 62 år
 • fleksibel arbeidstid og betalt overtid
 • helt nye lokaler i Trondheim

I Helsedirektoratet får du kolleger som er stolte av jobben sin og utfører den med stort engasjement. Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap der tverrfaglig samarbeid er helt avgjørende.

Mangfold i Helsedirektoratet
Medarbeiderne i Helsedirektoratet skal representere hele Norges befolkning, og vi vil ha ansatte med forskjellig alder, kjønn og bakgrunn. Vi er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv), og vi ønsker å legge til rette for ansatte med redusert funksjonsevne.

Offentliggjøring av søkerliste
Vi gjør oppmerksom på at opplysningen om at du er søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25.

Ta gjerne kontakt med oss
Hvis du har spørsmål om stillingen, kan du ta kontakt med seksjonssjef Knut Johansen på telefon 982 45 130. Oppgi kunngjøringsnummer 19/2018

Søk elektronisk
Registrer søknaden din på helsedirektoratet.no. Søknadsfrist: 30.4. 2018.

 


Registrer søknad