Vi søker en engasjert og tydelig leder som kan lede avdelingen global helse og dokumentasjon.

Avdelingen er etablert for å samle og styrke helsedirektoratets arbeid med kunnskapsanalyse og global helse. Helsedirektoratet har ansvar for å følge med på og analysere utviklingen i helsebehov og tjenester både nasjonalt og internasjonalt for å sikre et best mulig beslutningsgrunnlag på helseområdet. Avdelingen global helse og dokumentasjon skal bidra til dette gjennom å hente inn, sammenstille og analysere kunnskap fra bl.a. fagmiljøer, forskning, helse – og omsorgstjenesten og brukere.  

I tillegg skal avdelingen ha ansvar for å følge opp og videreutvikle direktoratets internasjonale arbeid som i dag omfatter flere enkeltprosjekter og aktiv deltakelse i WHO, FN, Norden, OECD og EU.

Ved oppstart har avdelingen 19 årsverk, men det vil også være et utstrakt samarbeid med andre avdelinger. Du vil rapportere til divisjonsdirektøren for divisjon analyse og samfunn, og delta i ledergruppen for divisjonen.

Ansvarsområder og sentrale oppgaver

Avdeling global helse og dokumentasjon er en fagavdeling i Divisjon analyse og samfunn.

Ansvarsområdet omfatter:

 • personal- og budsjettansvar for avdelingen
 • deltakelse i divisjonens ledergruppe
 • Sammenstille kunnskap basert på innsikt fra fagmiljøer, forskning, folkehelse, helse- og omsorgstjenesten og brukere.
 • utarbeiding av internasjonale og nasjonale sammenligninger av folkehelse og i helse- og omsorgstjenesten.
 • bidra til å styrke innhenting av kunnskap, analyse og formidling i andre deler av Helsedirektoratet.
 • ansvar for å koordinere Helsedirektoratets arbeid med global helse inn mot internasjonale organisasjoner
 • ansvar for å videreutvikle Helsedirektoratets internasjonale engasjement

 

Egenskaper og kvalifikasjoner

Som leder i Helsedirektoratet må identifiserer deg med verdiene våre – faglig styrke, åpenhet og samarbeid. Vi ser etter en leder som har evne til å tenke nytt og utvikle organisasjonen. Du er god til å kommunisere og lytte, og til å få andre med deg. Det er også avgjørende at du er løsningsorientert og god til å samarbeide.

Du må ha:

 • relevant høyere utdanning på masternivå
 • Bred personalleder­erfaring fra offentlig eller privat virksomhet
 • god innsikt i offentlig forvaltning
 • god gjennomføringsevne og evne til å skape resultater
 • sterk personlig integritet og evne til å etablere tillit både internt og som representant for sentrale helsemyndigheter
 • evne til å motivere og engasjere andre
 • stor arbeidskapasitet og god rolleforståelse
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • innsikt i globalt helsearbeid
 • erfaring fra analysearbeid  

Du bør ha:

 • kunnskap om helsesystemer
 • erfaring med deltakelse i internasjonale prosesser

 

Vi tilbyr:

 • stilling som avdelingsdirektør (kode 1060) i lønnsspennet kr 900.000-1.100.000
 • en interessant og utfordrende jobb i en organisasjon i endring
 • viktige oppgaver i en virksomhet med stort samfunnsansvar 
 • mulighet for trening inntil 2 timer i uken i våre lokaler
 • gode ordninger for pensjon, lån og forsikringer i Statens pensjonskasse
 • gode seniorordninger fra 62 år
 • fleksibel arbeidstid
 • sentral beliggenhet i Oslo

Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap med dyktige kolleger som er stolte av jobben sin.

Mangfold i Helsedirektoratet
Medarbeiderne i Helsedirektoratet skal representere hele Norges befolkning, og vi vil ha ansatte med forskjellig alder, kjønn og bakgrunn. Vi er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv), og vi ønsker å legge til rette for ansatte med redusert funksjonsevne.

Offentliggjøring av søkerliste
Vi gjør oppmerksom på at opplysningen om at du er søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25. Du vil i så fall bli informert på forhånd.

Ta gjerne kontakt med oss
Hvis du har spørsmål om stillingen, kan du ta kontakt med divisjonsdirektør Marte Gerhardsen på tlf. 90044902. Oppgi kunngjøringsnummer 6/2018 hvis du skriver til oss.

Søk elektronisk
Registrer søknaden din på www.helsedirektoratet.no. Søknadsfrist: 04.06.2018


Registrer søknad