Helsedirektoratet er et fagorgan på folkehelse og helse- og omsorgstjenesteområdet.  Vi holder til hovedsakelig i Oslo og Trondheim. Etter omorganisering er det ledig stilling som direktør Divisjon Analyse og Samfunn. 

Divisjonsdirektør – Analyse og Samfunn 3/2018

Helsedirektoratet har ledig fast stilling som divisjonsdirektør (kode 1062) i Divisjon Analyse og Samfunn.  Divisjonsdirektøren sitter i direktoratets ledergruppe og rapporterer til helsedirektøren.

Rolle og ansvar

Vi søker en engasjert og tydelig leder for denne delen av Helsedirektoratet. Divisjon Analyse og Samfunn etableres fra 1. mars 2018 som en organisatorisk enhet med stort spenn i oppgaver og ansvar. Divisjonen har en viktig rolle i å understøtte Helsedirektoratets ansvar for å følge med på utviklingen i helse- og omsorgstjenesten samt forhold som påvirker folkehelsen. Innenfor divisjonens ansvarsområde ligger også beredskap og samfunnsikkerhet samt helserett og kommunikasjon. Divisjonen er i dag organisert med 5 avdelinger. Oppgavene i denne divisjonen fordrer utstrakt samarbeid med eksterne aktører og myndigheter – lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 

Divisjonsdirektøren har selvstendig ansvar for divisjonens mål- og resultatoppnåelse, og skal bidra til at et samlet direktorat ivaretar sin rolle som fagorgan, myndighetsutøver og iverksetter av nasjonale satsninger.

Krav og kvalifikasjoner

Det forutsettes høyere utdanning og ledererfaring fra større offentlig eller privat virksomhet. Lederen må ha bred administrativ erfaring, god innsikt i offentlig forvaltning og bred samfunnsmessig orientering.  Det fordres også god forståelse for oppgaver og ansvar innenfor divisjonens ansvarsområde

Lederen bør ha stor gjennomføringskraft, tydelig kommunikasjon, utvise godt skjønn, være god til å samarbeide og få det beste ut av sine medarbeidere. Stillingen vil også kreve stor arbeidskapasitet. Vi legger vekt på god rolleforståelse og på at lederen er personlig egnet.

Det stilles krav til solid ledererfaring, personlig integritet og evne til å etablere tillit både internt og som representant for sentrale helsemyndigheter. Våre ledere skal etterleve våre lederkriterier i personalledelse, strategisk ledelse og operasjonell ledelse.

Det er et krav at du kan sikkerhetsklareres og autoriseres for «HEMMELIG» og «NATO SECRET».

Vi tilbyr:

  • stilling som direktør (kode 1062), med lønn i lønnsspennet kr 1.056.300 – kr 1.145.600
  • en spennende jobb i en organisasjon i endring
  • et godt arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer
  • viktige oppgaver i en virksomhet med stort samfunnsansvar

Medarbeidere i Helsedirektoratet skal representere hele Norges befolkning, og vi vil ha ansatte med forskjellig alder, kjønn og bakgrunn. Vi er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv), og vi ønsker å legge til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Nærmere opplysninger ved helsedirektør Bjørn Guldvog, mobiltelefon 917 93 600 eller ass. helsedirektør Olav Slåttebrekk, mobiltelefon 913 73 068.

Søknadsfrist: 28.02.18.

Helsedirektoratet benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber derfor våre søkere om å registrere sin søknad på www.helsedirektoratet.no. Merk søknaden med kunngjøringsnummer 3/2018.


Registrer søknad