Helsedirektoratet har en rekke spennende og krevende oppgaver knyttet til oppfølging, forvaltning og utvikling av alkoholloven. Avdeling levekår og helse søker etter en erfaren jurist som en periode kan hjelpe oss med dette arbeidet.

Helsedirektoratet har en rekke oppgaver knyttet til forvaltning av alkoholloven. Sentrale oppgaver er blant andre å besvare henvendelser om fortolkning av regelverket inkludert reklameforbudet, behandling av søknader om tilvirkning, tilsynsoppgaver m.m. I tillegg har vi for tiden utviklingsoppgaver som utarbeidelsen av ny veileder til alkohollov og -forskrift, kartlegging av behov for regelverksendringer i forbindelse med nettsalg, digitalisering av søknadsprosesser m.v.

Vi lyser derfor ut et halvt års engasjement.

Kvalifikasjoner og egenskaper

Vi ser etter deg som er faglig dyktig og som praktiserer åpenhet og samarbeid.

Disse kvalifikasjonene må du ha:

 • juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • nøyaktig
 • fleksibel og ha gode samarbeidsevner
 • selvstendig

 Vi ønsker oss også at du har:

 • erfaring med alkohollovsarbeid i offentlig forvaltning, for eksempel fra en kommune eller i et fylkesmannsembete

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Vi ønsker at du kan tiltre så snart som mulig.

Vi tilbyr

 • hyggelig arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse
 • lønn som rådgiver/seniorrådgiver kr 493 900–655 400
 • mulighet for trening i arbeidstiden i våre lokaler
 • gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse
 • gode seniorordninger fra 62 år
 • fleksibel arbeidstid og betalt overtid
 • sentral beliggenhet i Oslo

I Helsedirektoratet får du kolleger som er stolte av jobben sin og utfører den med stort engasjement. Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap der tverrfaglig samarbeid er helt avgjørende.

Mangfold i Helsedirektoratet
Medarbeiderne i Helsedirektoratet skal representere hele Norges befolkning, og vi vil ha ansatte med forskjellig alder, kjønn og bakgrunn. Vi er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv), og vi ønsker å legge til rette for ansatte med redusert funksjonsevne.

Offentliggjøring av søkerliste
Vi gjør oppmerksom på at opplysningen om at du er søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25.

Ta gjerne kontakt med oss
Hvis du har spørsmål om stillingen, kan du ta kontakt med seniorrådgiver Kristina Klæboe (tlf. 24 16 38 77) eller avdelingsdirektør Øyvind Giæver (tlf. 24 16 39 25). Oppgi kunngjøringsnummer 40/2017 hvis du kontakter oss. 

Søk elektronisk
Registrer søknaden din på helsedirektoratet.no. Søknadsfrist: 13.12.2017


Registrer søknad