Helsedirektoratet

I Helsedirektoratet jobber vi for å styrke befolkningens helse og utvikle gode helse- og omsorgstjenester. Vi holder til i Oslo og Trondheim.

2 stillinger innen helsetjenesteanalyse

Vi søker to personer til analyser av helse- og omsorgstjenester. Stillingene er plassert i Avdeling økonomi og analyse som er lokalisert i Trondheim, men forutsetter et nært samarbeid med ansatte og avdelinger i Oslo.

Avdelingen utarbeider analyser, statistikk og styringsinformasjon om ressurser, aktivitet og bruk av helse- og omsorgstjenester, både for primær- og spesialisthelsetjenesten. Stillingene er faste.

Ansvarsområder og sentrale oppgaver

 • Statistisk analyse og tilrettelegging av pasient- og brukerdata fra både primær- og spesialisthelsetjenesten
 • Statistisk analyse og tilrettelegging av kostnads- og regnskapsdata fra både primær- og spesialisthelsetjenesten
 • Være del av et team og bidra til å skrive rapporter (SAMDATA kommune, SAMDATA spesialisthelsetjeneste, Samhandlingsstatistikk)
 • Utarbeide statistikk til publisering på web
 • Tilrettelegging av statistikk for offentlige helsemyndigheter og media
 • Andre arbeidsoppgaver må påregnes.

Kvalifikasjoner og egenskaper

Vi ser etter deg som er faglig dyktig og som praktiserer åpenhet og samarbeid.

For begge stillingene gjelder at du må ha:

 • utdanning på masternivå innen økonomi, samfunnsvitenskapelige fag, helsefag eller annen relevant utdanning på tilsvarende nivå
 • kjennskap til og like arbeid med tall og store kvantitative datasett
 • dokumentert god skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • analytiske evner og være omgjengelig

Vi ønsker oss også at du har:

 • erfaring fra analyse av spesialist- eller primærhelsetjenesten
 • god erfaring i bruk av statistikkverktøyet SPSS
 • god samarbeidsevne, samt at du kan jobbe selvstendig
 • en positiv innstilling til høyt arbeidspress i perioder

 

Personlig egnethet vil tillegges vekt. For den ene av de to stillingene ønsker vi at du har erfaring med kostnads- og regnskapsanalyse på strategisk nivå for enheter i helsetjenesten og/eller kjennskap til KOSTRA rapportering av regnskapsdata fra helsetjenesten. For den andre stillingen vil erfaring fra analyse av registerdata fra primærhelsetjenesten vurderes som viktig.

Vi tilbyr

 • lønn som rådgiver/seniorrådgiver (stillingskode 1434/1364) med en årslønn fra 499 600 kr til kr 792 700 (ltr 58-80)
 • mulighet for trening i arbeidstiden
 • gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og betalt overtid

I Helsedirektoratet får du kolleger som er stolte av jobben sin og utfører den med stort engasjement. Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap der tverrfaglig samarbeid er helt avgjørende.

Mangfold i Helsedirektoratet

Medarbeiderne i Helsedirektoratet skal representere hele Norges befolkning, og vi vil ha ansatte med forskjellig alder, kjønn og bakgrunn. Vi er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv), og vi ønsker å legge til rette for ansatte med redusert funksjonsevne.

Offentliggjøring av søkerliste

Vi gjør oppmerksom på at opplysningen om at du er søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25.

Ta gjerne kontakt med oss

Hvis du har spørsmål om stillingen, kan du ta kontakt med Avdelingsdirektør Beate M. Huseby (930 31 827). Oppgi kunngjøringsnummer 39/2017 hvis du kontakter oss. 

Søk elektronisk

Registrer søknaden din på helsedirektoratet.no. Søknadsfrist: 15. desember 2017.


Registrer søknad