Vil du bedre pasientsikkerheten i Norge? Vi søker rådgiver/seniorrådgiver som har erfaring og kompetanse innen pasientsikkerhet og forbedringsarbeid i helsetjenesten. Stillingen er fast i 100 %.

Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 er et femårig (2014-2018) nasjonalt program som skal redusere pasientskader ved hjelp av målrettede tiltak i hele helsetjenesten. Se også programmets nettsider www.pasientsikkerhetsprogrammet.no.

Vi søker deg som har erfaring og kompetanse innen pasientsikkerhet, forbedringsarbeid og brukermedvirkning, og har et sterkt ønske om å bidra til å bedre pasientsikkerheten i helse- og omsorgstjenesten. Pasientsikkerhetsprogrammet er en del av Helsedirektoratet og består av 12 ansatte. Vi holder til sentralt i Oslo.  

Dine viktigste arbeidsoppgaver vil være prosjektledelse knyttet til implementering av innsatsområder i programmet. I tillegg vil du bli involvert i prosjekter om brukermedvirkning og opplæring i forbedringsarbeid i helsetjenesten. Arbeidsoppgavene vil også inkludere planlegging og gjennomføring av samlinger og konferanser i regi av pasientsikkerhetsprogrammet.

Ansvarsområder og sentrale oppgaver

 • støtte og veilede pågående forbedrings- og implementeringsarbeid
 • ansvar for utvikling og oppfølging av programmets innsatsområder som retter seg mot helse- og omsorgstjenesten, inkludert brukermedvirkning
 • samarbeid med ressurs- og fagmiljøer i helsetjenesten

 • presentasjon og formidling av kunnskap om kvalitetsforbedring og om programmet

 • bidra med innsikt og innspill til styringsgruppe, fagråd og ekspertgrupper 

Kvalifikasjoner og egenskaper

Du må ha

 • høyere utdanning, fortrinnsvis innen medisin og helsefag. Samfunnsvitenskap eller annen relevant fagbakgrunn kan og være aktuell.
 • kunnskap om og erfaring fra arbeid med pasientsikkerhet og forbedringsarbeid
 • bred erfaring fra eller med helsetjenesten
 • relevant prosjektledererfaring
 • evne til å jobbe i team med høyt tempo
 • god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk og engelsk

 Vi ønsker oss også at du har

 • erfaring med å holde i komplekse prosesser med flere ulike aktører
 • interesse for statistisk prosesskontroll
 • erfaring med kunnskapsbasert praksis
 • ser muligheter for å videreutvikle fagområdet og øke kvaliteten på arbeidet

 Personlige egenskaper

 • jobber selvstendig og strukturert
 • er initiativrik og engasjert
 • en god nettverksbygger
 • en god lytter med samarbeidsevner

 • god gjennomførings- og formidlingsevne

Vi tilbyr

 • Lønn (avhengig av kvalifikasjoner) som rådgiver (stillingskode 1434) i lønnsspenn kr 508 800 - kr.650 200, eller seniorrådgiver (stillingskode 1364) i lønnsspenn kr 600 200–910 900.
 • mulighet for trening i arbeidstiden i våre lokaler
 • gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse
 • gode seniorordninger fra 62 år
 • fleksibel arbeidstid og betalt overtid
 • sentral beliggenhet i Oslo

 I Helsedirektoratet får du kolleger som er stolte av jobben sin og utfører den med stort engasjement. Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap der tverrfaglig samarbeid er helt avgjørende.

Mangfold i Helsedirektoratet

Medarbeiderne i Helsedirektoratet skal representere hele Norges befolkning, og vi vil ha ansatte med forskjellig alder, kjønn og bakgrunn. Vi er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv), og vi ønsker å legge til rette for ansatte med redusert funksjonsevne.

Offentliggjøring av søkerliste

Vi gjør oppmerksom på at opplysningen om at du er søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25.

Ta gjerne kontakt med oss

Hvis du har spørsmål om stillingen, kan du ta kontakt med avdelingsdirektør Anne-Grete Skjellanger på telefon 40 85 48 91 eller rådgiver Ida Waal Rømuld 45287959. Oppgi kunngjøringsnummer 31/2017 hvis du kontakter oss. 

§ Søk elektronisk

Registrer søknaden din på helsedirektoratet.no. Søknadsfrist: 28.09.17


Registrer søknad