Avdeling utdanning og personellplanlegging søker rådgiver til oppgaver innen statistikk på helsepersonellfeltet. Stillingen er et vikariat og strekker seg fra 15. januar til 1. august. Det er ønskelig med noe opplæring i løpet av høsten 2017.  Søknadsfrist: 22.09.17

Avdelingen har store og interessante oppgaver knyttet til behovet for å sikre tilstrekkelig og godt kvalifisert helsepersonell til helse- og omsorgstjenestene. Det innebærer blant annet et behov for å utarbeide godt datagrunnlag for analyser av behov for og tilbud av helsepersonell framover. Avdelingen skal bidra til at utdanningenes innhold, kvalitet og kapasitet samsvarer med tjenestenes kompetansebehov.


Avdelingen består av åtte ansatte og er en avdeling i Divisjon kompetanse og personell.

 

Ansvarsområder og sentrale oppgaver

Du vil hovedsakelig jobbe med prosjekter knyttet til gjennomføringen av Kompetanseløft 2020. Dette innebærer blant annet innsamling av aktivitetsdata fra kommunene for kompetanse- og innovasjonstilskuddet og årlig sammenstilling av data om personellutvikling og kompetansesammensetning i kommunene. I arbeidet med kompetanse- og innovasjonstilskuddet vil du ha tett kontakt med fylkesmennene. I arbeidet med personellstatistikk inngår også årlige bestillinger av data fra SSB.

Kompetanseløft 2020 inngår i mange oppfølgingsstrukturer og rapporteringsløp. Handlingsplanen omfatter oppgaver forankret i sju avdelinger og fire divisjoner i Helsedirektoratet. Det gir et stort behov for intern koordinering i forbindelse med rapporteringen. Det er også ønskelig at du bidrar inn i avdelingens andre oppgaver ved behov.

 

Kvalifikasjoner og egenskaper

Vi ser etter deg som er faglig dyktig og som praktiserer åpenhet og samarbeid.

 Du må ha:

• Høyere utdanning på mastergradsnivå

• Erfaring med statistikk- og analysearbeid

• Erfaring med bruk av Excel

  

Du bør ha:

• Det er en fordel med erfaring fra offentlig forvaltning og/eller utredningsarbeid. Likeledes er det en fordel med kjennskap til helse- og omsorgstjenestene.

 

Vi tilbyr

• Stilling som rådgiver/seniorrådgiver, avhengig av kompetanse. Avlønning som rådgiver (stillingskode 1434) i lønnstrinn 55-65 (474.700 – 569.000,-) evt lønn som seniorrådgiver(stillingskode 1364) i lønnstrinn 64-79, (558.500 - 769.100,-)

• En stilling med gode muligheter for faglig og personlig utvikling

• Arbeid med spennende oppgaver under Kompetanseløft 2020, en dynamisk handlingsplan med høy oppmerksomhet fra politisk og administrativ ledelse

• mulighet for trening i arbeidstiden i våre lokaler

• gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse

• gode seniorordninger fra 62 år

• fleksibel arbeidstid og betalt overtid

• sentral beliggenhet i Oslo

 

I Helsedirektoratet får du kolleger som er stolte av jobben sin og utfører den med stort engasjement. Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap der tverrfaglig samarbeid er helt avgjørende.

 

Mangfold i Helsedirektoratet

Medarbeiderne i Helsedirektoratet skal representere hele Norges befolkning, og vi vil ha ansatte med forskjellig alder, kjønn og bakgrunn. Vi er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv), og vi ønsker å legge til rette for ansatte med redusert funksjonsevne.

 

Offentliggjøring av søkerliste

Vi gjør oppmerksom på at opplysningen om at du er søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25.

 

Ta gjerne kontakt med oss

Hvis du har spørsmål om stillingen, kan du ta kontakt med avdelingsdirektør Silje Anine Bell på telefon 46 78 77 92. Oppgi kunngjøringsnummer 30/2017 hvis du kontakter oss. 

 

Søk elektronisk

Registrer søknaden din på helsedirektoratet.no. Søknadsfrist: 22.09.17


Registrer søknad