Vi søker løsningsarkitekt. Du er en engasjert arkitekt som er leveranseorientert og har lyst til å være med å lede utviklingen av Helsedirektoratets IT-løsninger innenfor web- og samhandlingsdomenet.

Vår oppgave er å modernisere og digitalisere helsesektoren ved å gi leger og helsepersonell helsefaglig informasjon på en enkel måte og til rett tid og ved å tilby effektive løsninger for helserefusjon. Dette vil vi gjøre ved å bygge opp en ny plattform basert helt og holdent på ny teknologi som .Net Core og nye plattformtjenester som for eksempel Cosmos DB og Azure Search fra Microsoft sin Azureplattform. Slik kan vi tilby skalerbare, fleksible tjenester til våre brukere. Vi er derfor på jakt etter noen som er frempå og liker å utforske og ta i bruk det siste innen ny teknologi.

Stillingen er i Avdeling utvikling og forvaltning som har et godt teknisk fagmiljø med 24 ansatte fordelt på tre seksjoner samt at vi benytter leverandørmarkedet for å øke utviklingskapasiteten vår. Du vil rapportere til leder for Seksjon analyse og utvikling.

Stillingen er fast.

Ansvar og sentrale oppgaver hvor du skal:

 • definere og utvikle ny digital plattform for web- og samhandlingsdomenet.
 • evaluere og ta i bruk nye skytjenester til bruk i Helsedirektoratets sine løsninger for Web
 • jobbe med interne og eksterne fagmiljøer for å utvikle nye tjenester på Helsedirektoratets webplattform.
 • Jobbe med de tekniske fagmiljøene for å sikre god bruk av den nye webplattformen og at løsninger leveres i henhold til målarkitekturen.
 • aktivt jobbe med å gjøre løsningene relevante for brukere internt og eksternt
 • delta i analyser og sørge for at løsningsforslag er i henhold til gjeldende arkitektur
 • ha en ledende rolle i utviklingsprosjekter innenfor domenet

 

Erfaring og kvalifikasjoner:

 • Bachelor eller master fra teknisk høyskole eller universitet
 • God kjennskap til Microsoft sine plattformtjenester på Azure
 • God kjennskap til Microsoft sine utviklingsverktøy og open source løsninger
 • Erfaring med å definere og utvikle teknisk arkitektur
 • Erfaring med utvikling og implementering av webløsninger og samhandlingsløsninger

 

I tillegg ønsker vi oss følgende egenskaper:

 • god formidler som kan kommunisere godt med brukere med varierende digital modenhetsgrad
 • en god teambygger som kan skape engasjement
 • ser utfordringer som en god mulighet til å få til endring
 • en nysgjerrig teknolog som lett forstår mulighetene ny teknologi kan gi Helsedirektoratet og våre brukere

 

Vi tilbyr

 • lønn som seniorrådgiver (stillingskode 1364) i lønnsspennet kr 650 200– 838 300, avhengig av erfaring og kvalifikasjoner
 • mulighet for trening i arbeidstiden i våre lokaler
 • gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse
 • gode seniorordninger fra 62 år
 • fleksibel arbeidstid og betalt overtid
 • sentral beliggenhet i Oslo
 • utvikle helsedirektoratets rolle som digital leverandør av helsefaglig innhold
 • muligheten til å utforske ny teknologi for bruk i Helsedirektoratets webtjenester
 • utvikle Helsedirektoratets nye webplattform

 

I Helsedirektoratet får du kolleger som er stolte av jobben sin og utfører den med stort engasjement. Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap der tverrfaglig samarbeid er helt avgjørende.

Mangfold i Helsedirektoratet

Medarbeiderne i Helsedirektoratet skal representere hele Norges befolkning, og vi vil ha ansatte med forskjellig alder, kjønn og bakgrunn. Vi er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv), og vi ønsker å legge til rette for ansatte med redusert funksjonsevne.

Offentliggjøring av søkerliste

Vi gjør oppmerksom på at opplysningen om at du er søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25.

Ta gjerne kontakt med oss

Hvis du har spørsmål om stillingen, kan du ta kontakt med avdelingsdirektør Wenche Snell på telefon 913 94 654. Oppgi kunngjøringsnummer 28/2017 hvis du kontakter oss. 

Søk elektronisk

Registrer søknaden din på helsedirektoratet.no. Søknadsfrist: 14.9.2017


Registrer søknad