Prosjektleder/Statistiker – Utvikling av nasjonal kvalitetsindikatorer

Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem skal bidra til å sikre befolkningen likeverdig tilgang på helse- og omsorgstjenester av god kvalitet. Hos oss får du muligheten til å gjøre en forskjell ved å ta ansvar for å utvikle kvalitetsindikatorer.

Din viktigste oppgave blir å lede tverrfaglige kvalitetsindikatorgrupper i arbeidet med å utvikle nye nasjonale kvalitetsindikatorer. Du kommer til å jobbe sammen med eksperter og fagpersoner fra ulike deler av helsesektoren, helseregistermiljøer og forskningsmiljøer.

Stillingen er fast og er plassert i Avdeling Statistikk.

Behovet for å vite mer om kvaliteten i helsesektoren er stort. Disse skal helsepersonell kunne bruke til å forbedre kvaliteten, ledere skal kunne bruke dem i prioritering og befolkningen skal kunne velge hvor de vil behandles basert på kvalitet. Du finner de nasjonale kvalitetsindikatorene på helsenorge.no.

Ansvarsområder og sentrale oppgaver

 • Du får ansvaret for å planlegge å følge opp arbeidet med å utvikle kvalitetsindikatorer frem til de publiseres på helsenorge.no.
 • Du skal bidra i arbeidet både med å publisere og analysere kvalitetsindikatorene.
 • Andre oppgaver innenfor helsestatistikk kan også være aktuelle.

Kvalifikasjoner og egenskaper

Vi ser etter deg som er faglig dyktig og som praktiserer åpenhet og samarbeid.

Du må ha:

 • høyere utdanning på universitets-/ høyskolenivå, fortrinnsvis innen statistikk/biometrikk/dataanalyse
 • prosjektledererfaring, gjerne innenfor kunnskapsorganisasjoner
 • evne til å sette deg inn i nye fagområder raskt
 • engasjement og evne til å bygge relasjoner og nettverk på tvers av ulike fagområder
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk
 • personlige egenskaper som analytisk, målrettet, løsningsorientert og evner til gjennomføring

Vi ønsker oss også at du:

 • kjenner til offentlig forvaltning og helse- og omsorgssektoren
 • har erfaring fra kvalitetsmåling/prosesskontroll

Vi tilbyr

 • lønn som seniorrådgiver (stillingskode 1364) i lønnstrinn 60–75 (kr 517700 - kr 686900)
 • mulighet for trening i arbeidstiden i våre lokaler
 • gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse
 • gode seniorordninger fra 62 år
 • fleksibel arbeidstid og betalt overtid
 • sentral beliggenhet i Oslo

I Helsedirektoratet får du kolleger som er stolte av jobben sin og utfører den med stort engasjement. Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap der tverrfaglig samarbeid er helt avgjørende.

Mangfold i Helsedirektoratet

Medarbeiderne i Helsedirektoratet skal representere hele Norges befolkning, og vi vil ha ansatte med forskjellig alder, kjønn og bakgrunn. Vi er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv), og vi ønsker å legge til rette for ansatte med redusert funksjonsevne.

Offentliggjøring av søkerliste

Vi gjør oppmerksom på at opplysningen om at du er søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25.

Ta gjerne kontakt med oss

Hvis du har spørsmål om stillingen, kan du ta kontakt med avdelingsdirektør Hanne Narbuvold på telefon 982 45 411. Oppgi kunngjøringsnummer 26/2017 hvis du kontakter oss. 

Søk elektronisk

Registrer søknaden din på helsedirektoratet.no. Søknadsfrist: 14. september 2017


Registrer søknad