Vi har to ledige engasjementer som seniorrådgivere i Avdeling minoritetshelse og rehabilitering. Avdelingen har 11 ansatte og arbeider med sentrale tema rettet mot primærhelsetjenesten.

 

Stillingene er engasjementer med varighet på 6 mnd. og er lokalisert i Oslo

 

Engasjement som seniorrådgiver/lege:

Dine ansvarsområder og sentrale oppgaver vil være utviklingsarbeid og forvaltning innen helsekrav i trafikk og i petroleumsvirksomheten. Helsedirektoratet arbeider sammen med Vegdirektoratet, E-helsedirektoratet og Politidirektoratet om digitalisering av forvaltning av førerkort under stimuleringsordningen til DIFI.

Vi skal veilede fylkesmennene i deres saksbehandling samt gi veiledning til helseprofesjonene med meldeplikt og til publikum. Vi ønsker at du skal bidra til å etablere dialog med relevante spesialistgrupper for å videreutvikle helsekrav til førerett og veiledning i forhold til disse.

Direktoratet har noen beslektede oppgaver innen helsekrav til arbeidstakere i petroleumsvirksomheten og til yrkesdykkere.

Kvalifikasjoner og egenskaper:

Vi ser etter deg som er faglig dyktig og som praktiserer åpenhet og samarbeid.

Du må ha:

 • Cand. med. med flere års klinisk praksis i norsk helsetjeneste
 • God skriftlig fremstillingsevne, nøyaktighet og fleksibilitet
 • Gode samarbeidsevner – på tvers av fag og organisasjon, evne til å arbeide selvstendig samt personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Vi ønsker også at du har

 • Erfaring fra offentlig forvaltning

Vi tilbyr

 • Lønn som seniorrådgiver (stillingskode 1364) i lønnstrinn 77–88 (Kr 722 400 – 989 000)
 • Mulighet for trening i arbeidstiden
 • Gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og betalt overtid

I Helsedirektoratet får du kolleger som er stolte av jobben sin og utfører den med stort engasjement. Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap der tverrfaglig samarbeid er helt avgjørende.

 

Engasjement som seniorrådgiver/jurist:

Ditt arbeidsområde og sentrale oppgaver å bidra i utviklingsarbeid og forvaltning innen helsekrav i trafikk og i petroleumsvirksomheten og øvrig juridisk arbeid i avdelingen.

Helsedirektoratet arbeider sammen med Vegdirektoratet, E-helsedirektoratet og Politidirektoratet om digitalisering av forvaltning av førerkort under stimuleringsordningen til DIFI.

Vi skal veilede fylkesmennene i deres saksbehandling samt gi veiledning til helseprofesjonene med meldeplikt og til publikum. 

Kvalifikasjoner og egenskaper

Vi ser etter deg som er faglig dyktig og som praktiserer åpenhet og samarbeid.

Du må ha:

 • Cand. jur./master i rettsvitenskap
 • Erfaring fra offentlig forvaltning og kjennskap til helselovgivning
 • God skriftlig fremstillingsevne, nøyaktighet og fleksibilitet
 • Gode samarbeidsevner – på tvers av fag og organisasjon, evne til å arbeide selvstendig samt personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi ønsker også at du har

 • Erfaring fra regelverksutvikling og statlig forvaltning.

Vi tilbyr

 • Lønn som seniorrådgiver (stillingskode 1364) i lønnstrinn 66–74 (kr 579 300 – 673 800)
 • Mulighet for trening i arbeidstiden
 • Gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og betalt overtid

I Helsedirektoratet får du kolleger som er stolte av jobben sin og utfører den med stort engasjement. Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap der tverrfaglig samarbeid er helt avgjørende. 

Mangfold i Helsedirektoratet

Medarbeiderne i Helsedirektoratet skal representere hele Norges befolkning, og vi vil ha ansatte med forskjellig alder, kjønn og bakgrunn. Vi er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv), og vi ønsker å legge til rette for ansatte med redusert funksjonsevne.

Offentliggjøring av søkerliste

Vi gjør oppmerksom på at opplysningen om at du er søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25.

Ta gjerne kontakt med oss

Hvis du har spørsmål om stillingen, kan du ta kontakt med avdelingsdirektør Bente Moe (telefon 416 99 970) eller prosjektleder May Cecilie Lossius (telefon 922 62 996). Oppgi kunngjøringsnummer 00/2017 hvis du kontakter oss. 

Søk elektronisk

Registrer søknaden din på helsedirektoratet.no. Søknadsfrist: 15. august 2017.


Registrer søknad