I Helsedirektoratet jobber vi for å styrke befolkningens helse og utvikle gode helse- og omsorgstjenester. Vi holder til i Oslo og Trondheim.

Jurist - helseregistre

Avdeling helseregistre søker etter en dyktig jurist med arbeidssted Trondheim. Du vil arbeide med juridiske vurderinger knyttet til bruk av helseregisterdata, herunder tolkning av forskrifter under helseregisterloven og juridisk saksbehandling av søknader om utleveringer av helseopplysninger og statistikk.

De viktigste arbeidsoppgavene vil være tolkning og juridiske avklaringer knyttet til regelverk som regulerer avdelingens virksomhet. Relevant regelverk er for eksempel helseregisterloven, personopplysningsloven, Norsk pasientregisterforskrift, forskrift om pseudonymt register for individbasert helse- og omsorgsstatistikk og forskrift om kommunalt pasient og brukerregister. Sistnevnte antas vedtatt desember 2017. Saksbehandling etter disse reglene vil også være en av dine oppgaver. Du må være innstilt på utstrakt samarbeid med interne og eksterne aktører, bl.a. Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), Datatilsynet og andre registermiljøer. Du vil samarbeide tett med avdelingsdirektør og avdelingens andre jurist.

Avdeling helseregistre har ansvaret for forvaltning og videreutvikling av Norsk pasientregister (NPR), IPLOS-registeret og kommunalt pasient og brukerregister (KPR) som er under etablering. NPR er et av Norges viktigste helseregistre og inneholder opplysninger om alle pasienter som venter på, eller har fått, behandling i spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet har fått i oppdrag å forberede etablering av KPR, som sammen med NPR vil utgjøre en helhet bl.a. slik at en kan følge pasientforløp på tvers av tjenester og tjenestenivåer. KPR vil inneholde opplysninger om pasienter og brukere i primærhelsetjenesten. Disse registrene vil være de sentrale kildene til styringsdata for helse- og omsorgshelsetjenesten og har også som formål å bidra til forskning, samt etablering og kvalitetssikring av kvalitetsregistre. Stadig flere benytter data fra helseregistrene som avdeling helseregistre forvalter, og ofte sammen med data fra andre kilder. Vi forventer at etterspørselen etter data fra våre registre vil øke betydelig med etableringen av KPR, og juristen er en nøkkelressurs for å møte denne etterspørselen.

Stillingen er fast med arbeidssted Trondheim. Helsedirektoratet vil flytte inn i nye lokaler i Trondheimsporten medio desember 2017.


Ansvarsområder og sentrale oppgaver

Du vil ha oppgaver knyttet til:

 • Juridisk rådgivning, tolkning og regelverksutvikling
 • Juridisk saksbehandling av søknader om utleveringer av helseopplysninger eller statistikk
 • Utarbeiding, tolking og oppfølging av avdeling helseregistre sine avtaler
 • Delta i løpende utredninger
 • Utarbeiding av beslutningsgrunnlag
 • Bistand i KPR- prosjektet

 

Kvalifikasjoner og egenskaper

Vi ser etter deg som er faglig dyktig og som praktiserer åpenhet og samarbeid.

Du må ha:

 • juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap
 • evne til å uttrykke deg godt på norsk både muntlig og skriftlig
 • serviceinnstilling
 • evne til å takle stor portefølje
 • evne til å arbeide både selvstendig og i team

 

Vi ønsker oss også at du har:

 • yrkeserfaring som jurist, gjerne fra offentlig forvaltning
 • interesse for personvern
 • spesialisering innen personvern/helserett
 • kjennskap til helsetjenesten eller forskningsbasert arbeid

Arbeidet vil preges av stor aktivitet, med mange leveranser og til dels knappe tidsfrister. Det kreves derfor stor arbeidskapasitet. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • lønn som rådgiver/seniorrådgiver (stillingskode 1434/1364) i lønnstrinn 60-75 (517.700 – 686.900)
 • et spennende og godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse
 • en arbeidsplass som er en del av avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-bedrift)
 • mulighet for trening i arbeidstiden
 • gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse
 • gode seniorordninger fra 62 år
 • fleksibel arbeidstid og betalt overtid

I Helsedirektoratet får du kolleger som er stolte av jobben sin og utfører den med stort engasjement. Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap der tverrfaglig samarbeid er helt avgjørende.

Mangfold i Helsedirektoratet

Medarbeiderne i Helsedirektoratet skal representere hele Norges befolkning, og vi vil ha ansatte med forskjellig alder, kjønn og bakgrunn. Vi er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv), og vi ønsker å legge til rette for ansatte med redusert funksjonsevne.

Offentliggjøring av søkerliste

Vi gjør oppmerksom på at opplysningen om at du er søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25.

Ta gjerne kontakt med oss

Hvis du har spørsmål om stillingen, kan du ta kontakt med avdelingsdirektør Stein Olav Gystad på telefon 982 45 160 eller seniorrådgiver Even Gunnarson Anderssen på telefon 952 81 614. Oppgi kunngjøringsnummer 20/2017 hvis du kontakter oss. 

Søk elektronisk

Registrer søknaden din på helsedirektoratet.no. Søknadsfrist: 7.8.17


Registrer søknad