Nasjonalt råd for ernæringhttps://helsedirektoratet.no/om-oss/organisasjon/rad-og-utvalg/nasjonalt-rad-for-erneringNasjonalt råd for ernæringFagrådet for ernæring skal styrke myndighetenes fagrolle ved å gi kunnskapsbaserte råd i arbeidet med kosthold, ernæring og helse i befolkningen og i helsetjenesten.1430Artikkel
Fagråd for likeverdige helse- og omsorgstjenester til innvandrerbefolkningen (SOHEMI)https://helsedirektoratet.no/om-oss/organisasjon/rad-og-utvalg/fagrad-for-likeverdige-helse-og-omsorgstjenester-til-innvandrerbefolkningen-sohemiFagråd for likeverdige helse- og omsorgstjenester til innvandrerbefolkningen (SOHEMI)Rådet skal bistå Helsedirektoratet i arbeidet med likeverdige helse- og omsorgstjenester for innvandrerbefolkningen.1438Artikkel
Helsedirektoratets brukerrådhttps://helsedirektoratet.no/om-oss/organisasjon/rad-og-utvalg/helsedirektoratets-brukerradHelsedirektoratets brukerrådBrukerrådet skal fremme brukerperspektivet i strategisk viktige saker og prosesser for Helsedirektoratet.7174Artikkel
Fagråd for sosial ulikhet i helsehttps://helsedirektoratet.no/om-oss/organisasjon/rad-og-utvalg/fagrad-for-sosial-ulikhet-i-helseFagråd for sosial ulikhet i helseRådet skal gi faglige råd om utbredelse, årsak og konsekvenser av sosial ulikhet i helse, samt strategier og tiltak for å redusere sosial ulikhet i helse.1426Artikkel
Avregningsutvalgethttps://helsedirektoratet.no/om-oss/organisasjon/rad-og-utvalg/avregningsutvalgetAvregningsutvalgetUtvalget gir Helsedirektoratet råd i spørsmål knyttet til medisinsk kodepraksis og utfører kvalitetskontroll av innrapporterte data i spesialisthelsetjenesten.858Artikkel
Transfusjonstenestas kvalitetsrådhttps://helsedirektoratet.no/om-oss/organisasjon/rad-og-utvalg/transfusjonstenestas-kvalitetsradTransfusjonstenestas kvalitetsrådTransfusjonstenestas kvalitetsråd gjev faglige råd til Helsedirektoratet og andre styresmakter og skal medverke til å skape mest mogleg eins nivå på tryggleik og kvalitet for transfusjonstenesta i Noreg.1437Artikkel
Statens seniorrådhttps://helsedirektoratet.no/om-oss/organisasjon/rad-og-utvalg/statens-seniorradStatens seniorrådStatens seniorråd skal arbeide for å endre synet på seniorers plass i arbeids- og samfunnslivet, og bekjempe aldersdiskriminering.1427Artikkel
Fagråd for arbeid og helsehttps://helsedirektoratet.no/om-oss/organisasjon/rad-og-utvalg/fagrad-for-arbeid-og-helseFagråd for arbeid og helseNasjonalt fagråd for arbeid og helse skal styrke myndighetenes fagrolle ved å gi kunnskapsbaserte råd på fagområdet arbeid og helse.7782Artikkel
Fagråd for helse- og omsorgstjenester samt tannhelsetjenester til innsatte i fengselhttps://helsedirektoratet.no/om-oss/organisasjon/rad-og-utvalg/fagrad-for-helse-og-omsorgstjenester-samt-tannhelsetjenester-til-innsatte-i-fengselFagråd for helse- og omsorgstjenester samt tannhelsetjenester til innsatte i fengselRådet bidrar til faglig utvikling innenfor fengselshelsetjenesten og er Helsedirektoratets rådgivende organ i arbeid med helsetjenestetilbudet til innsatte i fengsel.1439Artikkel
Helsedirektoratets sektorrådhttps://helsedirektoratet.no/om-oss/organisasjon/rad-og-utvalg/helsedirektoratets-sektorradHelsedirektoratets sektorrådSektorrådet skal være en felles arena for å drøfte utfordringer i helse- og omsorgssektoren, og hvordan Helsedirektoratet best kan bidra til å møte disse. Rådet er i første omgang oppnevnt for perioden 2018-2019.8138Artikkel
Nasjonalt fagråd for diabeteshttps://helsedirektoratet.no/om-oss/organisasjon/rad-og-utvalg/nasjonalt-fagrad-for-diabetesNasjonalt fagråd for diabetesFagrådet gir faglige råd og bistår Helsedirektoratet i arbeidet med diabetesrelaterte oppgaver, tiltak og strategier. 8319Artikkel
Sammen redder vi livhttps://helsedirektoratet.no/om-oss/organisasjon/rad-og-utvalg/sammen-redder-vi-livSammen redder vi livFagrådet skal gi Helsedirektoratet faglige råd i saker som gjelder den nasjonale førstehjelpsdugnaden «Sammen redder vi liv».8423Artikkel

Sist faglig oppdatert: 15. august 2017