Divisjon folkehelse og forebygging

Divisjonsdirektør: Linda Granlund

Avdelinger og avdelingsdirektører

Miljø og helse (Jakob Linhave)

Barne- og ungdomshelse (Ellen Margrethe Carlsen)

Psykisk helse og rus (Jo Winding Harbitz, fungerende)

Folkesykdommer (Henriette Øien)

Levekår (Øyvind Giæver)

Divisjon kvalitet og forløp

Divisjonsdirektør: Johan G. R. Torgersen

Avdelinger og avdelingsdirektører

Retningslinjer og fagutvikling (Marit Endresen)
Velferdsteknologi og rehabilitering (Kristin Mehre)
Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet (Anne-Grete Skjellanger)
Legevakt og akuttmedisin (Steinar Olsen)
Kommunale helse- og omsorgstjenester (Per Magne Mikaelsen)
Spesialisthelsetjenester (Torunn Janbu)

Divisjon helseøkonomi og kompetanse 

Divisjonsdirektør: Sissel Husøy 

Avdelinger og avdelingsdirektører:  

Finansiering (Fredrik A.S.R. Hanssen) 
Helserefusjoner (Steinar Mathisen) 
Tilskudd (Trond Christensen, fungerende)
Autorisasjon (Anne Farseth)
Personell og godkjenning (Randi Moen Forfang)

Divisjon analyse og samfunn 

Divisjonsdirektør: Beate M. Huseby (fungerende)

Avdelinger og avdelingsdirektører: 

Global helse og dokumentasjon (Silje Anine Bell, fungerende) 
Komparativ statistikk og styringsinformasjon (Lars Rønningen, fungerende)
Kommunikasjon (Liv Dalen Tennøe, fungerende)
Beredskap (Morten Randmæl) 
Helserett og bioteknologi (Anne Louise Valle) 

Divisjon digitalisering og helseregistre 

Divisjonsdirektør: Jan Arild Lyngstad

Avdelinger og avdelingsdirektører: 

Prosjekt og tjenestedesign (Jan Arild Lyngstad, fungerende) 
Utvikling og digitale kanaler (Wenche Snell)  
Helseregistre (Stein Olav Gystad, fungerende) 
Arkiv og forvaltningsstøtte (Marianne Høiklev Tengs) 

Stab for virksomhetsstyring

Direktør (fung.): Nina Aulie 

Avdelinger og avdelingsdirektører: 

Økonomi og lønn (Kjell-Arne Knutsen, fungerende)
HR og organisasjonsutvikling (Nina Aulie, fungerende)
Lederstøtte og interne tjenester (Toril Lahnstein, fungerende)


Helfo (ytre etat)


Helfo er Helsedirektoratets ytre etat, og forvalter årlig om lag 34 milliarder kroner. Dette omfatter oppgjør fra folketrygden til behandlere, leverandører og tjenesteytere, samt individuell refusjon av privatpersoners utgifter til blant annet legemidler, tannhelse og helsetjenester i utlandet.

Helfo har også ansvar for veiledningstjenesten 800HELSE, som kan hjelpe publikum med bytte av fastlege, informasjon om frikort og egenandeler, og bestilling av Europeisk helsetrygdkort. I tillegg er 800HELSE brukerstøtte for andre tjenester som er tilgjengelig på nettportalen www.helsenorge.no.

Helfo er fordelt på 22 kontorsteder over hele Norge.

 

Sist faglig oppdatert: 31. mai 2017