Vi ønsker flere aktive medlemmer 

Seniorforeningen har som formål å samle tidligere ansatte til sosiale og kulturelle aktiviteter og fremme saker av felles interesse. Eksempler på aktiviteter er faglige foredrag, omvisninger, utflukter og sosialt samvær som julelunsj. Foreningen skal være partipolitisk nøytral.

Medlemsskap

Innmelding: Send e-post om innmeldingen med navn, adresse og e-post til: seniorforeningen.helsedir@gmail.com

Medlemskap: kr. 100 pr. år

Adresse: Helsedirektoratets seniorforening, v/ B. Fjeld, Sandstuveien 16, 1178 Oslo

Bankkonto: 9855 05 60666

Hvem kan bli medlem? Alle som har vært ansatt i Helsedirektoratet har rett til medlemskap i seniorforeningen.

Program og aktiviteter 2018

Det gis tilskudd til medlemmene som deltar på foreningens arrangementer.

Tirsdag 23. januar kl. 11–13: Statlig finansiering av eldreomsorgen

En orientering v/prosjektleder Kirsten Petersen, Helsedirektoratet. Hvordan tiltaket kom i gang, hvordan har prosessen vært, og hva er erfaringene. Et innblikk i et meget omdiskutert prosjekt som har gitt nyttig erfaring og kunnskap

Torsdag 8. mars kl. 11.00: Foredrag og årsmøte

Innvandreres helse av Harald Siem. Deretter: Årsmøte i Helsedirektoratets seniorforening.

Torsdag 12. april: Tur til Kongsberg

Guidet omvising i Norsk Bergverksmuseum og Kongsberg kirke. Bergverkmuseet forvalter Sølvverkets samlinger, Norges Banks Myntverkssamling, Kongsberg skihistoriske samling og Kongsberg våpen og industrisamling.

Tirsdag 29. mai: Freialand

Freia sjokoladefabrikk som har en rik historie og vi får en guidet 2 timers omvisning om sjokoladens og fabrikkens historie, omvisning i Freiasalen med Munch maleriene og Freia parken.

Tirsdag 5. juni fra Grorud kl. 10.00: Guidet vandring langs Alnaelva

Altaelvas utløp var arneplass for etablering av byen Oslo omkring år 1000. Alnaelva er Oslos lengste elv. Den springer ut fra Alnsjøen i Lillomarka og renner ut i fjorden. Elva byr på store variasjoner og rik kultur- og industrihistorie.

Torsdag 6. september kl. 11.00: Guidet omvisning Bogstad gård

Bogstad gård er i dag museum og viser et autentisk innredet hjem som står delvis urørt fra slutten av 1700-tallet.

Tirsdag 9. oktober: Omvisning på Gaustad sykehus museum

Museet inneholder gjenstander fra behandling og drift i Gaustad Asyls historie. Gaustad asyl ble åpnet 1. oktober 1855 og var da den første institusjon i Norge som tilbød behandling av sinnslidelser.

Torsdag 8. november: Digitale hjemmetjenester

Mer informasjon kommer senere.

Tirsdag 4. desember kl. 11.30–14.00: Julelunsj

Julelunsj for medlemmene i Seniorforeningen med omvisning i Helsedirektoratets nye lokaler på Storo

Historikk

Helsedirektoratets seniorforening ble stiftet 15. desember 2009.

Sist faglig oppdatert: 19. april 2017