Eksempler på aktiviteter er faglige foredrag, omvisninger, utflukter foreslått av medlemmene og sosialt samvær som julelunsj. Det er viktig å ta vare på og benytte kompetansen og erfaringene medlemmene har. Foreningen skal være partipolitisk nøytral.

Vedtekter for Helsedirektoratets seniorforening (PDF)

Vi ønsker

  • flere aktive medlemmer 

Medlemsskap

Innmelding: Send e-post om innmeldingen med navn, adresse og epost til: seniorforeningen.helsedir@gmail.com

Medlemskap: kr. 100 pr. år

Adresse: Helsedirektoratets seniorforening, v/ B. Fjeld, Sandstuveien 16, 1178 Oslo

Bankkonto: 9855 05 60666

Hvem kan bli medlem? Rett til medlemskap i seniorforeningen har alle som ved oppstarten av Sosial- og helsedirektoratet i 2002 var ansatt eller som senere har blitt ansatt. Retten gjelder de som har fylt 62 år eller som har blitt uføretrygdet. Personer med tilknytning til Helsedirektoratet kan også søke om medlemskap.

Program og aktiviteter 2017

Foreningen gir tilskudd til medlemmene ved arrangementer.

Tirsdag 25. april klokka 14.00: Guidet omvisning i Observatoriet

Observatoriegt.1 (v/Solli plass) Universitetet i Oslos første bygning som sto ferdig til bruk i 1833. Den nyrestaurerte praktbygningen brukes til formidling av historie og vitenskap og viser bl a  instrumentene som var forløpere til dagens GPS system. Omsvisningen varer ca to timer.

Tirsdag 9.mai klokka 11.00 - Guidet vandring langs Lysakerelva

På elvas 7 kilometer lange ferd opplever vi stilleflytende partier, store fosser, ville stryk og canyoner og rester etter tidligere tiders virksomhet.Turen vil ta ca 2-2.5 timer.

Torsdag 7.september - guidet omvisning i Oscarshall. 

Lystslottet Osscarshall ble bygget på oppdrag fra kong Oscar I og dronning Josephine, og sto ferdig i 1852. I dag fremstår lystslottet som et monument over norsk kunst og kunstindustri fra midten av 1800-tallet. Anlegget regnes som nygotikkens hovedverk i Norge og er et av landets viktigste nasjonalromantiske minnesmerker. Guidingen varer ca en time.

Torsdag 12. oktober klokka 13.00 - Omvisning i Almas hus, Aker sykehus

Det foregår stadig ny utvikling innen fagområdet velferdsteknologi. Vi får en praktisk informasjon om hvordan det er mulig å kunne bo i eget hjem ved å tilrettelegge best mulig for å skape trygghet og praktiske løsninger, selv med stor grad av helsesvikt.

Torsdag 9. november klokka 11.00 - Statlig finansiering av eldreomsorgen

En orientering ved prosjektleder Kirsten Petersen i Helsedirektoratet om hvordan prosessen har vært, og hva som er erfaringene. Dette gir oss et innblikk i et omdiskutert prosjekt, som har gitt nyttig erfaring og ny kunnskap.

Tirsdag 5. desember klokka 11.30 - 14.00 - Julelunsj 

Julelunsj for medlemmene i Helsedirektoratets seniorforening. Mer info og påmelding høsten 2017.

Andre tilbud: Som medlem av pensjonistforeningen har du også anledning til å bruke trimrommet i U2 i kjernetiden og å være tilhører på fredagsseminarene fra kl 09.

Se også: Brosjyre med program for hele 2017 og bilder fra tidligere arrangementer (PDF)

Historikk

Helsedirektoratets seniorforening ble stiftet 15. desember 2009. Berith Fjeld ble valgt til leder.

Sist faglig oppdatert: 19. april 2017