Organisasjonskarthttps://helsedirektoratet.no/om-oss/organisasjon/organisasjonskartOrganisasjonskartKort beskrivelse av alle avdelinger. Last ned organisasjonskart.942Artikkel
Ledelsenhttps://helsedirektoratet.no/om-oss/organisasjon/ledelsenLedelsenOversikt over divisjonsdirektører og talspersoner i Helsedirektoratet. Last ned pressebilder.371Artikkel
Råd og utvalghttps://helsedirektoratet.no/om-oss/organisasjon/rad-og-utvalgRåd og utvalgHelsedirektoratet oppnevner fagråd som på oppdrag fra oss eller på selvstendig grunnlag skal rådgi innenfor sine fagfelt.1069Transportside artikkel
Helsedirektoratets seniorforeninghttps://helsedirektoratet.no/om-oss/organisasjon/helsedirektoratets-seniorforeningHelsedirektoratets seniorforeningBli medlem i seniorforeningen. Se program for aktivitene våre. 2323Artikkel

Sist faglig oppdatert: 22. november 2018