​Søknaden

Alle våre ledige stillinger kunngjøres offentlig. Vi kan derfor ikke ta i i mot åpne søknader.

Du søker på stillingen gjennom vår nettbaserte rekrutteringsportal Webcruiter. Dersom du har spørsmål til Webcruiter kan du ta kontakt via Webcruiter support eller lese i brukerveiledningen som du finner under "Hjelp" i rekrutteringsportalen.

Dersom du har spørsmål om rekrutteringsprosessen i Helsedirektoratet kan du sende e-post til HR@helsedir.no

Om vedlegg:

  • Vi ønsker at du kun laster opp relevante attester, vitnemål og eventuelt egen CV.
  • Får du ikke lastet opp relevante attester og vitnemål på grunn av filenes størrelse, tar du det med til et eventuelt intervju.

Når du søker på en stilling hos oss får du umiddelbart en e-post med bekreftelse på at søknaden er mottatt. Ta vare på stillingsannonsen. Når søknadsfristen er gått ut, slettes stillingsannonsen fra nettet.

Intervju

Når søknadsfristen er utløpt, innkaller vi de best kvalifiserte søkerne til førstegangsintervju. Dersom du inviteres til intervju, møter du vanligvis nærmeste leder til stillingen sammen med en medarbeider fra avdelingen og eventuelt en ansatt som representerer søkerne. For de fleste stillinger vil det være to intervjurunder.

Valg av kandidat/innstilling

Etter intervjuene og innhenting av referanser, sender lederen en innstilling til vårt tilsettingsråd med en begrunnet rangering av de aktuelle søkerne. I tilsettingsrådet er både arbeidstakerne og arbeidsgiver representert. Tilsettingsrådet fatter vedtak om ansettelse.

Skriftlig tilbud

Etter at tilsettingsrådet har behandlet innstillingen sender vi et skriftlig tilbud om jobb til søkeren som er innstilt som nummer en. Vi ber vanligvis om svar innen én uke. Tar søkeren i mot tilbudet, undertegner begge parter en arbeidsavtale.

Når stillingen er besatt

Alle søkere får beskjed når stillingen er besatt, med informasjon om hvem som er ansatt i stillingen.

Utvidet søkerliste

Som søker kan du få tilsendt utvidet søkerliste med opplysninger om alle søkernes navn, alder, utdanning og praksis ved å sende en henvendelse til HR@helsedir.no eller ved å be om utvidet søkerliste direkte i rekrutteringsportalen. 

Vi ønsker deg velkommen som jobbsøker i Helsedirektoratet!

Sist faglig oppdatert: 21. januar 2019