​Strategisk ledelse

 • forankrer i visjon og hovedmål
 • setter helhet foran delhet
 • planlegger godt, så det gir rom for å utvikle lederskapet
 • identifiserer og involverer brukere og interessenter
 • skaper forutsigbarhet for ledere og medarbeidere 

Personal ledelse

 • rekrutterer godt, mangfoldig og langsiktig
 • involverer aktivt og gir konstruktive tilbakemeldinger til lederkolleger og medarbeidere
 • informerer, forklarer mening og hensikt
 • tilrettelegger for godt arbeidsmiljø og jobbnærvær
 • delegerer ansvar tydelig
 • utvikler medarbeidernes kompetanse

Operasjonell ledelse

 • Legger realistiske planer, måler resultater, leverer på tid og holder budsjett
 • Setter mål for oppgaver og identifiserer behov og gevinster
 • Er lojal, følger opp beslutninger og vedtak
 • Iverksetter/implementerer godt

Sist faglig oppdatert: 1. november 2015