​Hos oss møter du faglig dyktige kollegaer som er stolte av jobben sin og utfører den med stort engasjement. Vi tilbyr gode fagmiljøer og hos oss arbeider det blant annet:

  • Helsepersonell (leger, sykepleiere, fysioterapeuter, ernæringsfysiologer, psykologer, tannleger, farmasøyter, jordmødre, hjelpepleiere)
  • Jurister
  • Samfunnsøkonomer
  • Helseøkonomer/Sivilingeniører
  • Statsvitere/sosiologer/sosialantropologer
  • Rådgivere innen organisasjon, kommunikasjon og ledelse
  • IT-personell (for eksempel IT-drift, arkitekter, løsningsansvarlige, testledere, Sharepoint-/.NET-utviklere)

Kurs og opplæring

Vi arrangerer kurs for alle medarbeidere. Av grunnkurs og fag- og fordypningskurs kan vi tilby blant annet kommunikasjon, beredskap, presentasjonsteknikk og kunnskapsbasert metode, i tillegg til forvaltningskurs som virksomhetsstyring, personvern, saksbehandling, lovverk og prosjekt.

Fleksibel arbeidstid og betalt overtid

Arbeidstiden hos oss er fra kl. 08.00 - 15.45. I sommerhalvåret er arbeidstiden fra kl. 08.00 - 15.00. Vi har fleksibel arbeidstid med kjernetid fra kl. 09.00 til kl. 14.30 og de ansatte har anledning til å avspasere opparbeidet plusstid. Alle ansatte (ikke ledere) har betalt overtid. Vi er en arbeidsplass som ønsker balanse mellom jobb og fritid. Her skal det blant annet være tid til henting av barn på skoler og barnehager.

Treningstilbud og aktivitetsdager

Våre medarbeidere har mulighet for å trene i Helsedirektoratets lokaler inntil to timer i arbeidstiden. Vi har et aktivt bedriftsidrettslag, og det arrangeres aktiviteter som skidag og deltakelse i Holmenkollstafetten. Vi har treningsavtale med SATS treningssentre som gir fordeler ved medlemskap.

Pensjon, lån og forsikring

Alle medarbeidere er medlemmer av Statens pensjonskasse, som tilbyr en av Norges beste pensjonsordninger. De ansatte trekkes to prosent av brutto lønn til obligatorisk premieinnskudd. Via medlemskapet i Statens pensjonskasse får du tilgang til et av markedets beste boliglån.

Permisjon

I staten har vi gode avtaler og fleksible ordninger for omsorgs- og velferdspermisjoner med og uten lønn. Det er også mulig å få permisjon til studier og videreutvikling.

Sosialt fellesskap

Vi har et aktivt velferdsutvalg som arrangerer et mangfold av utflukter og andre sosiale aktiviteter.

Gode seniorordninger fra 60 år

Vi ønsker å beholde seniorer i organisasjonen. De har viktig kompetanse og erfaring som vi verdsetter og har stort behov for. Fra fylte 60 år har de ansatte en ekstra ferieuke. I tillegg har man fra fylte 62 år rett til permisjon med lønn i 14 dager per kalenderår (seniorpolitiske dager).

Sist faglig oppdatert: 5. august 2016