​Forprosjektet skal også planlegge hvordan et revisjonsprosjekt kan gjennomføres, samt videre drift av en fremtidig revidert retningslinje. Arbeidet skal gjøres i nært samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten.

– Antibiotikaresistens er en av vår tids største helseutfordringer. Riktig bruk av antibiotika er et viktig tiltak for å forebygge utvikling av antibiotikaresistens. Dagens retningslinje er laget i nært samarbeid med helsetjenesten, og er den mest brukte av direktoratets retningslinjer. Det er derfor viktig at vi er trygge på at anbefalingene er gyldige, sier Johan Torgersen, divisjonsdirektør for kvalitet og forløp.

Lurer du på noe? Kontakt seniorrådgiver Hege Wang.

Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i sykehus