Hvert år får mange tusen barn og voksne økt kompetanse, ferdigheter, erkjennelser eller konkret råd og veiledning gjennom et eller flere av prosjektene og tiltakene organisasjonen driver.

Barne- og ungdomsårene er viktige år der vi kan legge til rette for god helse og gode liv gjennom trygghet, mestring og tilhørighet. «Voksne for barn» gjør en stor innsats for barn og unges psykiske helse, sier helsedirektør Bjørn Guldvog i forbindelse med tildelingen av prisen.

Voksne for Barn er en ideell norsk kunnskapsorganisasjon med fokus på barn og unges oppvekst og psykiske helse. Organisasjonen ble grunnlagt i 1960 og har hele tiden vært opptatt av å synliggjøre barn og unges interesser og ivareta barn og unges psykiske helse.

Hvordan lytte så ungdom snakker?

Denne formuleringen oppsummerer organisasjonens grunnleggende tilnærming. Det kommer til uttrykk gjennom opplæringstilbud for de som jobber med barn og unge, kurs i familiesamtaler, gruppelederopplæring og omfattende tilbud i skolen.

Å jobbe for barns psykiske helse handler mye om å redusere tabuer, utestengning og mobbing. Det handler også om noe så enkelt og viktig som at alle barn får hjelp til å mestre. Skolen, fritiden, å vokse opp – livet. At de vokser opp til å takle utfordringene livet gir. At de rett og slett skal ha det fint. Og alle barn har rett på en trygg voksenhånd og til å kjenne at de blir sett og hørt. Ingen barn skal føle at de er alene.

Organisasjonen skriver selv at «Vårt arbeid består i å bygge robusthet og styrke. Hos dem som allerede har problemer. Hos dem som er spesielt utsatt. Men også hos den familien som ikke aner fare, som ikke tenker på å være forberedt på det uforutsette. Slik at det skal gå bra.»

– «Det finnes ikke vanskelige barn – bare barn som har det vanskelig». Voksne for barn regnes som opphavet til dette utsagnet. Takk for mange års arbeid til beste for barn og unge, og gratulerer med Karl Evangs folkehelsepris, sier Guldvog.

Arbeidet med barn og unges psykiske helse er det viktigste vi gjør, sa Randi Talseth, generalsekretær i Voksne for barn da hun mottok Karl Evangs folkehelsepris fra helsedirektør Bjørn Guldvog (Foto: Helsedirektoratet).

Tidligere prisvinnere

2017: Helseundersøkinga i Nord-Trøndelag (HUNT)
2016: Tjukkasgjengen
2015: Anne Rønneberg
2014: Maddan Yran
2013: Ola Mathis Hetta og Tayyab M. Choudri 
2012: Ebba Wergeland 
2011: Landsforeningen for barnevernsbarn og Forandringsfabrikken 
2010: Per Fugelli 
2009: Anne Hafstad 
2008: Berit Schei 
2007: Asbjørn Kjønstad 
2006: Anne Karen Jenum 
2005: Borghild Haaland 
2004: Ingrid Lycke Ellingsen 
2003: Anders Seim 
2002: Gerd-Ragna Bloch Thorsen 
2001: Gerd Marit Brandt 
2000: Steinar Ekvik 
1999: Nina Misvær 
1998: Andreas Skulbergsen
1997: Børge Ytterstad 
1996: Tore Sanner 
1995: Runi Børresen Gresko 
1994: Knut Børge Knutsen 
1993: Margunn Ueland og Randi Vingerhagen 
1992: Finn Skårderud 
1991: Ammehjelpen 
1990: Bente Roestad 
1989: Calle Almedal og Jan Vincents Johannessen 
1988: Fredric Hauge 
1987: Sonja Stenmarck 
1986: Bitten Munthe-Kaas 
1985: Babill Stray-Pedersen og Kristian Hagestad 
1984: Kjell Bjartveit og Peter F. Hjort 
1983: Ingrid Espelid Hovig og Kaare R. Norum 
1982: Elisabeth Engesland 
1981: Øistein Winje