Konsensusutvalget har gjort avveininger av kunnskapsgrunnlag, herunder også ekspertuttalelser, jus, etikk og brukerstemmer som kom frem på konsensuskonferansen om LAR og gravide.

Last ned rapporten (PDF)

- Vi vil takke konsensuspanelet for grundige avveininger. Vi skal nå revidere retningslinjene for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og vil vektlegge rapporten i revisjonen. Vi må jobbe tett sammen med aktørene og internasjonale eksperter når vi ser på hvordan retningslinjen skal utformes fremover, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Rapporten fra konsensuspanelet har svart på en rekke problemstillinger fra Helsedirektoratet.

- Vi har fått anbefalinger fra konsensuspanelet særlig knyttet til å vurdere langtidsvirkende prevensjon ved oppstart i LAR, og om en utfra et føre-var-perspektiv for barnet eventuelt bør justere behandling for mor, sier Guldvog. 

- Det vil være en individuell vurdering basert på kvinnens situasjon og ønske om det er mulig å trappe ned, og på hvilken måte det skal skje. Det vi må unngå er at kvinnene får tilbakefall og på den måten utsetter fosteret og seg selv for alvorlig risiko. På dette punktet må vi vurdere kunnskapsgrunnlaget spesielt nøye i samarbeid med aktørene og de internasjonale ekspertene, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.  

Inntil en ny retningslinje foreligger, er det dagens retningslinjer som gjelder.

Pressekontakt: Finn Oluf Nyquist, mobil 924 10 255