Per 15. august 2018 har 42,4 prosent av landets kommuner personer på venteliste til langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig.

Kommunene rapporterer at i alt 1 518 personer står på venteliste. Dette er personer som oppfyller kommunens kriterier for langtidsopphold, men som med forsvarlige tjenester kan bo i eget hjem eller motta andre tjenester. 

Av disse bor 617 personer i eget hjem, mens 901 personer er tildelt korttidsplass på sykehjem. 

414 av 422 kommuner besvarte undersøkelsen. Det gir en svarprosent på 98,1, hvilket dekker 98,7 prosent av befolkningen. 

Se oversikt over ventelister i kommunene fra 2. tertial (XLSX)

Se oversikt over ventelister i kommunene fra 1. tertial (XLSX)

Om ventelistene 

Regjeringen har innført krav om at kommunene skal føre ventelister for sykehjem eller tilsvarende bolig. Kommunene rapporterer disse ventelistetallene til Helsedirektoratet, som sammenstiller dem og publiserer nasjonal statistikk hvert tertial.

Kommunene har rapportert på følgende spørsmål:

  • Hvor mange pasienter/brukere har per 15. august vedtak om at de oppfyller kommunens kriterier for langtidsopphold eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester som bor i eget hjem i påvente av langtidsplass?
  • Hvor mange pasienter/brukere har per 15. august vedtak om at de oppfyller kommunens kriterier for langtidsopphold eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, men mottar korttidsopphold i påvente av langtidsplass?
  • Hvor mange pasienter/brukere står på venteliste til korttidsopphold i påvente av ledig plass per 15. august?