​– Nye FRI blir enklere å bruke både for lærere og elever, sier avdelingsdirektør Jakob Linhave i Helsedirektoratet.

Rundt 110 000 ungdommer i Norge deltar hvert år i programmet, som er tilpasset læreplanen og vektlegger sosial, muntlig og digital kompetanse. FRI er utviklet av Helsedirektoratet og tilbys gratis til alle landets ungdomsskoler.

Sette grenser

FRI handler om å ta aktiv stilling til hva som er viktig og hvordan man kan handle for å bli den personen man ønsker å være. Elevene skal bli bevisste på hvordan deres ønsker og valg påvirkes av mediene og menneskene rundt dem. Det handler også om hvordan de selv påvirker andre.

– Målet er å forebygge bruk av snus og røyk. Men metodene elevene lærer seg handler om hvordan de kan ta selvstendige valg og sette egne grenser, og dette kan brukes på mange områder. Elevene øver seg på å takle situasjoner hvor de kan føle seg presset til å gå over egne grenser. Det kan gjelde på områder som for eksempel tobakk, rusmidler og mobbing, sier Linhave.

Handler om både røyk og snus

Røyking blant unge i alderen 16–24 år er på rekordlave 3 prosent, mens det har vært en økning i snusbruk. 19 prosent av unge i alderen 16–24 år bruker snus daglig.

– Det er bekymringsfullt at så mange unge snuser, og det kommer stadig nye produkter som appellerer til ungdommer. All tobakk er helseskadelig og avhengighetsskapende, påpeker Linhave.

Kontrakten er blitt elektronisk

FRI har en tobakksfri-kontrakt hvor eleven signerer digitalt, og hvor også foresatte involveres. Kontrakten innebærer at eleven forplikter seg til ikke å røyke eller snuse resten av skoleåret. Foresattes regler og forventninger har betydning for bruk av tobakk. Elevene som har overholdt kontrakten har mulighet til å vinne en fin premie på slutten av skoleåret. Kontrakten er frivillig, og man får ny sjanse hvert år.

Mer informasjon og kontakt

​Mer informasjon om FRI finnes på www.fristedet.no. Her kan også lærere melde på klassene.

Ved spørsmål kontakt fri@helsedir.no