Sekretariatet har vært en viktig del av Helsedirektoratet siden oppstarten i 2013, og det blir nå viktig å få på plass gode rutiner for samhandling fremover. Helsedirektoratet er opptatt av å sikre god medvirkning og involvering av de ansatte i forbindelse med overføringen.

Sekretariatets hovedfunksjon er å understøtte Bestillerforum RHF som oppdragsgiver for oppgaver sekretariatet skal ivareta for drift og utvikling av systemet for nye metoder.

Se også Nye Metoder

skriv ut del på facebook del på twitter