Sekretariatet har vært en viktig del av Helsedirektoratet siden oppstarten i 2013, og det blir nå viktig å få på plass gode rutiner for samhandling fremover. Helsedirektoratet er opptatt av å sikre god medvirkning og involvering av de ansatte i forbindelse med overføringen.

Sekretariatets hovedfunksjon er å understøtte Bestillerforum RHF som oppdragsgiver for oppgaver sekretariatet skal ivareta for drift og utvikling av systemet for nye metoder.

Se også Nye Metoder