Arbeidsoppgavene vil ikke bli endret som følge av flyttingen. – Vi ønsker lykke til og takker for godt samarbeid, samtidig som vi er trygge på at området vil bli godt ivaretatt videre av HSØ, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Ny adresse for Nye Metoder: 

Besøksadresse i HSØs lokaler i 6. etasje på Grev Wedels plass 5 i Oslo.

Postadresse: Postboks 404, 2303 Hamar   

Telefon: 91304388