Retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdom

Sammen med de tre andre ikke-smittsomme kroniske sykdommene kreft, diabetes og kols står hjerte- og karsykdommer for nær 80 prosent av den premature dødeligheten før 70 års alder.

I den reviderte retningslinjen presenteres en ny risikokalkulator for kardiovaskulære (hjerte- og kar) hendelser og død. Risikofaktorer som for eksempel kolesterol, blodtrykk og røyking har endret seg mye i befolkningen de siste årene. Derfor var det viktig med en ny risikokalkulator.

Mens den tidligere risikokalkulatoren bare anga risiko for død av koronar hjertesykdom, angir den nye også 10-års risiko for akutt ikke-dødelig eller dødelig hjerneslag eller hjerteinfarkt, eller død av koronar hjertesykdom.

Endring av ugunstige levevaner er fortsatt sentralt for å forebygge sykdom. I tillegg til risikovurdering er blant annet kartlegging av levevaner, råd om livsstilstiltak samt bruk av forebyggende legemidler viktige temaer i retningslinjen. Hjelp til røykeslutt for de som fortsatt røyker er det viktigste tiltaket for å forebygge hjerte- og karsykdommer, men etter hvert som andelen røykere går ned er også andre tiltak viktige: Økt fysisk aktivitet, hjelp mot overvekt, et sunnere kosthold, og medikamentell forebygging rettet mot høyt blodtrykk og kolesterol.