​- Vi vil få ned saksbehandlingstiden betraktelig, sier avdelingsdirektør for regelverk og godkjenning Anne Farseth i Helsedirektoratet.

 

Ned mot tre måneder

Helsedirektoratet har nå mellom 700 og 800 saker gående innen spesialistgodkjenning. Nå er saksbehandlingstiden for sykehusspesialiteter pga ferie over syv måneder og for noen kan det bli enda lenger.

- Hvor mange og hvor lenge de må vente, vet vi ikke ennå. De som søker får beskjed om en frist som nå er 6 måneder. Målet vårt er at de skal få behandlet saken sin betydelig raskere enn dette og på sikt jobber vi mot tre måneders saksbehandlingstid, sier Farseth.

Enkelte saker kan være enda eldre, men da er det saker som er spesielt komplekse.

 

Forenkling og effektivisering

- Vi er opptatt av å gjøre det så lett som mulig for søkerne å levere riktig – en spesialistutdanning tar vanligvis minst 5-6 år og søker har sin praksis fra mange ulike arbeidssteder. Derfor er det mange dokumenter som må med i søknaden. Jo tidligere dette kommer på plass i søknadsprosessen – jo bedre er det, sier Farseth.

Helsedirektoratet godkjenner ca 1.650 legespesialister i året. Det er flere årsaker til at saksbehandlingstiden har vokst over noe tid, bl.a kapasitet, ineffektive prosesser og prioritering av for eksempel resertifisering av allmennleger.  Vi har analysert årsakene og setter inn tiltak for å øke kapasiteten og effektivisere og forenkle prosedyrene.

Helsedirektoratet øker nå kapasiteten og igangsetter effektiviseringstiltak.

- Vi vil også gi tydeligere informasjon om hva som må på plass i en søknad, vi vil screene søknadene raskt etter mottak for å identifisere dem med mangler og vi ser på effektiviserings- og digitaliseringstiltak i hele kjeden, sier Farseth.

 

Ny spesialisering

Alle som går inn i den nye spesialistutdanningen for leger som begynner til høsten, vil få mye enklere og raskere behandling av sin spesialistgodkjenning, når den tid kommer.

Fra 2019 kan alle som er inne i et spesialiseringsløp kunne konvertere til den nye ordningen, slik at de også vil få en enklere godkjennsprosess i Helsedirektoratet.

Se spesialistgodkjenning