Bakgrunnen for sammenslåingen er vedtaket om å slå de to fylkene sammen til en ny region. En sammenslåing av ombudskontorene legger samtidig til rette for et sterkere fagmiljø og enda bedre ombudstjenester til innbyggerne i Trøndelag.

Man opprettholder kontorsted både i Trondheim og i Steinkjer. Elin Hagerup, nåværende pasient- og brukerombud i Sør-Trøndelag, blir ombud for Pasient- og brukerombudet i Trøndelag.

Om Pasient- og brukerombudet

«Pasient- og brukerombudet er et lavterskeltilbud og et talerør for pasienter og brukere som synes det er vanskelig å ivareta egne interesser. Ofte er vårt arbeid inn i enkeltsaker kontaktskapende mellom pasient og helse- og omsorgstjenesten og saker kan løses utenom de formelle klageordningene. Ombudene er uavhengige og står fritt til å uttale seg om forhold som de mener må endres for å gi pasienter og brukere bedre helse- og omsorgstjenester.»

Mer om Pasient- og brukerombudet på helsenorge.no