Arbeidstakere ønsker sunne valg

Kan du ta sunne mat- og drikkevalg i løpet av arbeidsdagen?  I undersøkelsen «Norsk jobbhelserapport 2016» gjennomført av Stamina Group, svarte 1 av 3 at sunn og variert mat på jobb ville ha fått dem til å endre livsstil.

– De fleste spiser minst ett måltid i løpet av arbeidsdagen, enten medbragt, handlet i kantine eller på farten. Det å tilrettelegge for sunne og gode måltider har betydning for ansattes trivsel, helse og innsats, noe som også kommer virksomheten til gode, sier Henriette Øien, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. 

Det er også viktig at forbruker kan ta sunne valg når de handler på farten. Beregninger viser at en endring av kostholdet i tråd med Helsedirektoratets kostråd kan gi flere gode leveår i et livsløpsperspektiv og spare samfunnet for om lag 154 mrd. årlig.

Eget opplæringsverktøy

– Undersøkelser gjort av Norstat for Helsedirektoratet viser at 55 prosent mener at helse og sunnhet spiller meget stor rolle når de handler mat i kantine, og vi vet at et stadig økende antall nordmenn er opptatte av at maten de spiser har positiv effekt på helsen. Mange arbeidsplasser ønsker å legge til rette for et godt kosthold og har etterspurt verktøy.  For å synliggjøre hvordan dette kan gjøres, har vi samlet anbefalinger og erfaringer fra endringsarbeid, sier Øien.

Helsedirektoratets anbefalinger med små grep for sunnere mat og drikke på arbeidsplassen skal inspirere til bedre tilrettelegging for et helsefremmende kosthold på norske arbeidsplasser sammen med et opplegg for internopplæring (PDF). Opplæringsverktøyet er beregnet for dem som jobber med mat, helse, personalpolitikk og ledelse i arbeidslivet, samt aktuelle utdanningsinstitusjoner.

– Verdens helseorganisasjon (WHO) fremhever at sunt kosthold på arbeidsplassen er viktig for å bedre befolkningens kosthold. Også folkehelsemeldingen fastslår at arbeidsplassen er en arena som er godt egnet for helseopplysning, livsstilsendring, tilrettelegging for sunne valg og annet folkehelsearbeid, sier Øien.

Felles måltider – viktig for arbeidsmiljøet

Felles måltider og matglede kan ha en positiv effekt på miljø og trivsel på arbeidsplassen. Mange arbeidsplasser har erfart dette, men flere kan fortsatt gjøre mer enten de har kantine eller ikke.

– Erfaring viser at anbefalinger for og arbeid med mat-/måltidstilbud bør forankres i HR- og HMS-politikk, planer og målsettinger. Tydelig ansvar, egnet kompetanse, bredt eierskap og kvalitetssikring av arbeidet er sentralt, avslutter Øien.

Små grep –  for sunnere valgmuligheter

Anbefalingene beskriver et grunnsortiment for kantiner og hva som bør tilbys arbeidstakerne. Også bedrifter der det ikke finnes kantinetilbud finner råd og tips om tiltak. Eksempler på tiltak som kan gjøres på de fleste arbeidsplasser uavhengig av kantinetilbud er:

  • utvikle og forankre politikk for måltider/matpause
  • sørge for et trivelig spisemiljø og kjølemulighet for mat og drikke
  • ha godt drikkevann og eventuelt kaffe/te tilgjengelig
  • tilby subsidiert eller gratis frukt og grønnsaker
  • tilby enkle brødmåltider med grove brødvarer og/eller salat
  • ha automater med flaskevann, frukt, grønnsaker, ferdigsmurt grov brødmat og porsjonssalater og/eller retter for oppvarming i mikroovn
  • møtemat (basis): grønnsaker, frukt/bær, vann og mat med mindre fett eller mettet fett, salt og sukker. Kaffe/te.
  • sikre relevant kunnskap om kosthold, mat og helse hos ledelse, ansvarlig for personale, tillitsvalgte, ansvarlige for måltider/kantine og eventuelt bedriftshelsetjeneste
  • tilby informasjon om Helsedirektoratets kostråd
  • gjennomføre brukerundersøkelser regelmessig

Kontakt

For mer informasjon: Live Bøe Johannessen, tel 990 02 600.

Kilder for tall:

Norsk Jobbhelserapport 2016, Stamina Group
Norstat 2011, for Helsedirektoratet