– Rus og arbeidsliv er vanskelig for mange arbeidsgivere, sier Linda Granlund, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet. – Både om og hvor mye alkohol man skal tilby og akseptere i jobbsammenheng, og hvordan man skal  følge opp ansatte som kanskje sliter med rus, er kompliserte temaer for mange arbeidsgivere.

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å utvikle en guide for offentlige arbeidsplasser slik at det skal bli enklere å utarbeide en tydelig og brukervennlig policy. Nå er RusOff klar, og ble overlevert Helse- og omsorgsdepartementet under Arendalsuka.

Stor oppslutning om regulering blant norske arbeidstakere 

RusOff-rådene gir veiledning om hvordan utvikle og følge opp en rusmiddelpolicy på arbeidsplassen. Rådene er spesielt tilpasset arbeidsplasser i offentlig sektor, men kan også benyttes av andre sektorer.

En befolkningsundersøkelse viser at mer enn 9 av 10 (95 %) ønsker retningslinjer for alkoholbruk i arbeidstiden, og nær 7 av 10 ønsker retningslinjer for alkoholbruk i jobbrelaterte situasjoner utenom ordinær arbeidstid. 83 prosent mener at arbeidsplassen bør ha ordninger for ansatte med problemer knyttet til alkoholbruk, i følge Folkehelseinstituttet.

– Disse tallene viser helt tydelig at rådene er ønsker og etterspurt. Vi er glade for å kunne tilby dem, og håper at de vil komme til nytte både i den offentlige og i det private.

Store gevinster ved å ha en rusmiddelpolicy

En rusmiddelpolicy er et effektivt verktøy for å forebygge risikofylt rusmiddelbruk blant arbeidstakere. Dette kan bidra til:

  • Sikkerhet og kvalitet i tjenester og tilbud til befolkningen
  • Trygge og inkluderende arbeidsmiljøer
  • Styrking av  virksomhetens omdømme
  • Reduksjon i sykefravær og nedsatt yteevne på jobb grunnet rusmiddelbruk
  • Forebygging av rusmiddelproblemer blant ansatte
  • Forebygging av utstøting gjennom å fange opp ansatte med risikofylt rusmiddelbruk før det utvikler seg til et problem

RusOff-rådene: veiledning om hvordan utvikle og følge opp en rusmiddelpolicy på arbeidsplassen