I oktober 2018 lanserer Helsedirektoratet Stopptober, en hel måned hvor alle oppfordres til å slutte å røyke eller snuse.

–  Det kan være enklere å slutte hvis du føler at du tar del i noe større enn deg selv. Vi vil inspirere til å slutte i fellesskap, og oppfordrer alle til å støtte dem som forsøker å slutte, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Dersom man kommer gjennom de 28 første dagene uten røyk, har man fem ganger så stor sjanse for å lykkes i å slutte for godt.

Umiddelbar respons

Han håper den nye chatbot'en vil hjelpe mange gjennom de viktige – og for mange vanskelige –  første ukene.

– Slutta-bot'en kan gi umiddelbar støtte og praktiske tips når man trenger det som mest. Daglige oppmuntringer vil forhåpentligvis også motivere brukerne, sier Guldvog.

En av funksjonene i Slutta-bot'en på Facebook Messenger er at man når som helst kan skrive inn SOS og få praktiske råd hvis man har røykesug og kanskje har lyst å gi opp hele sluttingen.

Hva er en chatbot?

Ordet chatbot er satt sammen av to ord. "Chat" som betyr nettprat og "bot" som i robot. I denne sammenhengen er robot kunstig intelligens. En chatbot er enkelt forklart et dataprogram som mennesker kan dialog med, skriftlig eller muntlig. Det er en slags nettpratrobot. Slutta-chatbot'en "bor" på Facebook Messenger.

I Norge bruker nesten halvparten av befolkningen over 16 år Messenger daglig, og det finnes hundretusenvis av chatbots i Facebook Messenger. Mange norske bedrifter bruker chatbots til å svare på enkle spørsmål og bestillinger fra kunder.

Bruk av chatbots i Norge


Vel en tredel av befolkningen sier at de har brukt chatbots noen får ganger, viser en ny spørreundersøkelse Respons har gjort for Helsedirektoratet. Det er flere i de yngre aldergruppene (16-34 år) som har prøvd chatbots på en nettside eller på en meldingstjeneste, enn i de eldre (45-65 år). 43 prosent svarer at de aldri har brukt chatbots.

 

– ­Vi er nok ganske tidlig ute med å prøve ut chatbot, men det er viktig for å oss å teste ut nye verktøy i forebygging, påpeker Guldvog.

 

 

Tall om røyk

  • Rundt 11 prosent av befolkningen mellom 16 og 74 år røykte daglig i 2017, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det er omtrent like mange kvinner som menn som røyker daglig.
  • I tillegg til dem som sier de røyker daglig, er det rundt 8 prosent som røyker av og til. Omregnet til antall kan man anslå at om lag 480 000 personer røyker hver dag og 350 000 av og til – over 800 000 mennesker til sammen.
  • Flest som røyker daglig er det blant dem mellom 45 og 64 år.
  • Andelen som røyker daglig er halvert på ti år – fra 22 til 11 prosent.

     

Tall om snus

  • Det er 12 prosent av den voksne befolkningen som i 2017 sier at de bruker snus daglig (ssb.no), noe som tilsvarer om lag 520 000 personer. Det er store kjønnsforskjeller, blant menn sier 17 prosent at de snuser daglig, mot 6 prosent blant kvinner. Om lag 4 prosent sier de snuser av og til.
  • Det har vært en dobling i andelen som bruker snus daglig fra 6 til 12 prosent de siste ti årene, noe som i hovedsak skyldes den kraftige økningen blant ungdom. Blant menn har andelen gått opp fra 11 til 17 prosent, mens snusbruken blant kvinner har gått fra å knapt være målbar og opp til 6 prosent på ti år.