Den nye løsningen etableres og forvaltes av Helsedirektoratet, i samarbeid med Direktoratet for e-helse og Norsk Helsenett. Helfo vil fortsatt ha ansvaret for å administrere fastlegeordningen på vegne av kommunene.

Hva betyr dette for deg som fastlege?

Du som er fastlege vil motta fastlegelistene (pasientlistene) på samme måte som før.

De viktigste endringene som kommer i juni er:

  • Mulighet for å legge inn informasjon om delelister. Det vil si at det fremkommer om to leger deler en fastlegeliste. Hvis du har deleliste, må du melde det inn til din kontakt i kommunen, som melder dette inn til Helfo.
  • Sidene på helsenorge.no for å finne og bytte fastlege blir nye, og vil inneholde bedre informasjon om fastlegen og fastlegekontoret. For eksempel vil det fremkomme om fastlegen deler liste med annen lege eller om det er vikar som betjener listen.

Hva betyr dette for kommunene?

De viktigste endringene for de som eier fastlegeordningen i kommunen er:

Les mer om kommunen og fastlegeordningen (helfo.no).

Ikke mulig å bytte fastlege 1.-6. juni

I forbindelse med overgang til ny løsning, vil de fleste tjenestene være utilgjengelig fra og med onsdag 1. juni. Dette betyr at:

  • Innbyggere kan ikke se hvem som er fastlegen eller bytte fastlege, hverken på helsenorge.no eller ved å ringe 800HELSE (800 43 573). Det vil heller ikke være mulig å søke i oversikten over fastleger på de åpne sidene.
  • Saksbehandlere hos Helfo kan ikke legge inn nye fastlegeavtaler eller endre eksisterende avtaler.

Tjenestene skal etter planen være tilgjengelig igjen fra og med mandag 6. juni. I den første perioden kan man oppleve at systemet er tregt eller ustabilt.

Det er planlagt ytterligere forbedringer i fastlegeløsningen høsten 2016. Blant annet tas det sikte på at bytte av fastlege skal tre i kraft påfølgende virkedag, i stedet for første dag i neste måned, som i dag.

Innbyggerne vil finne og bytte fastlege via tjenesten «Bytte fastlege» på helsenorge.no. Privatpersoner vil kunne logge seg på via ID-porten, som er en felles innloggingsløsning til offentlige tjenester på internett. Brukerne kan velge mellom fire alternativer for elektronisk ID: BankID på mobil, BankID, Buypass eller Commfides.

Fastlege i samtale med pasientFoto: Rebecca Ravneberg/Helsedirektoratet