​Årets takstforhandlinger for fysioterapeuter resulterte i en økonomisk kompensasjon for driftskostnader ved å samhandle elektronisk via helsenettet. Fra 1. januar 2017 får fysioterapeuter med driftstilskudd en månedlig takst på 846 kroner dersom de innrapporterer oppgjørskrav til Helfo elektronisk via helsenettet. Fysioterapeuter som ikke kan dele helsenettkostnaden med andre behandlere, får i tillegg 508 kroner per måned. Dette vil dekke en stor andel av kostnadene for elektronisk samhandling.

Kompensasjonen må ses i sammenheng med Stortingets vedtak om automatisering av egenandelstak 2. Regjeringen har sendt på høring et forslag om å innføre krav til elektronisk innrapportering av egenandeler for fysioterapeuter og andre behandlergrupper fra 1. januar 2017. Det vil bety at fysioterapeutene fra og med den datoen må innrapportere egenandeler elektronisk gjennom sine oppgjørskrav til Helfo.

Helsedirektoratet er glad for at fysioterapeutene nå skal få kompensasjon for driftskostnader. Det er i dag kun om lag 10 prosent av fysioterapeutene som sender oppgjør elektronisk til Helfo og som kan samhandle elektronisk med andre aktører i helsenettet. Fysioterapeuter har opplevd at kostnadene ved elektronisk samhandling har vært for høye sett i forhold til nytten. Når det nå innføres en økonomisk kompensasjon og foreslås en plikt til elektronisk innrapportering av egenandeler, forventer vi stor pågang av fysioterapeuter som vil ta i bruk helsenettet.
Her kan du lese mer om endringer i takster og resultatet fra årets forhandlinger.