Programmet opprettes for kandidater som startet eller fullførte sin masterutdanning fra ELTE-universitetet i Ungarn før godkjenningspraksisen ble endret høsten 2016, og som ønsker å oppnå autorisasjon som psykolog i Norge. Programmet baseres på forslaget som Helsedirektoratet oversendte HOD tidligere i år.

Dette vil bli et frivillig tilbud og vi tar sikte på at det vil bli oppstart av programmet senhøsten 2018.

Kvalifiseringsprogrammet vil starte med et introduksjonskurs. Videre skal kandidatene få praktisk erfaring under veiledning, gjennom arbeid i lønnede utdanningsstillinger i spesialisthelsetjenesten over hele landet. De vil arbeide uten lisens, på samme måte som i praksisperiodene for de norske profesjonsstudentene i psykologi. 

Helseforetakene arbeider nå med å skaffe til veie nødvendige praksisplasser, og Helsedirektoratet håper å ha oversikten over plassene klar i månedsskiftet august-september.

I løpet av den 14 måneder lange kvalifiseringsperioden skal kandidatene delta i obligatoriske undervisningssamlinger i regi av universitetene.

Kvalifiseringsprogrammet vil løpe over flere år og kandidatene vil bli tatt opp puljevis, men vi har ennå ikke fått fastsatt hvor mange plasser det vil være i hver pulje.
Helsedirektoratet jobber nå, sammen med de regionale helseforetakene, universitetene og Norsk Psykologforening, med å få på plass alle detaljene i kvalifiseringsprogrammet.

Vi vet at behovet for informasjon er stort for de som er omfattet av tiltaket, og vil så snart som mulig gi mer informasjon om praktiske forhold til de aktuelle kandidatene.