Prisen er opprettet av Norges astma- og allergiforbunds (NAAF) forskningsfond, som har som formål å fremme forskning innen astma- og allergisektoren. Prisen skal deles ut årlig til en forsker som har utvist en særskilt innsats innenfor fagfeltet. Det er første gang denne prisen deles ut i år.

De første prisvinnerne

Prisvinner Håvard O. Skjerven får prisen for sitt bidrag til å endre behandling av akutt bronkiolitt på verdensbasis. Han arbeider nå for å etablere en stor multisenterstudie for å undersøke antibiotikabruk til barn med akutt lungebetennelse/-lignende tilstander. Han er nå prosjektleder i forskningsprogrammet PReventADALL.

Prisvinner Jan Vilhelm Bakke har gjennom flere tiår vært den medisineren i Norge som har fulgt nasjonal og internasjonal forskning tett knyttet til innemiljø og helserelaterte sykdommer og plager, og særlig innen astma og allergi. Han beskrives som en utrettelig ambassadør for tverrfaglig samarbeid, og bidrar med sin medisinsk innemiljøkunnskap til alle landet sentrale fagmiljøer og myndigheter. Han har også bidratt med utarbeidelse av en rekke viktige undersøkelser og rapporter for ulike myndigheter knyttet til innemiljø og helse, med vekt på astma, allergi og andre innemiljørelaterte helseproblem.

Bakgrunn for prisen

Forskningsfondet for Astma og Allergi har som formål å fremme forskning innen astma- og allergisektoren. Fondets styre bestemmer årlig hvilket beløp som skal fordeles til støtteverdige forskningsprosjekter eller andre prosjekter som fremmer forskning innen astma- og allergisektoren.

Styret i Forskningsfondet for Astma og Allergi vedtok i sitt møte 26. mai 2016 å opprette Kronprins Haakons forskningspris for astma og allergi. Prisen er på kroner 50 000 og skal deles ut årlig til en forsker som har utvist en særskilt innsats innenfor fagfeltet astma og allergi.

Prisen ble delt ut på Inneklimadagen 2016 som arrangeres av et bredt spekter av aktører fra statlige og frivillige organisasjoner. Hele arrangementet strømmes på Facebook.

Jan Vilhelm Bakke mottar Kronprins Haakons forskningspris for astma og allergi. Til høyre Linda Granlund, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet. Foto: Helsedirektoratet.